37 Membri
Alăturați-ne!

Trebuie să fii membru al Crestin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Crestin3D

Comentarii

 • Apoi am* văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că** cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.* Isa 65:17; Isa 66:22; 2 Pet 3:13; ** Apoc 20:112 Şi eu am văzut* coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită** ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.* Isa 52:1; Gal 4:26; Evr 11:10; Evr 12:22; Evr 13:14; Apoc 3:12; Apoc 21:10; ** Isa 54:5; Isa 61:10; 2 Cor 11:23 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul* lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.* Lev 26:11; Lev 26:12; Ezec 43:7; 2 Cor 6:16; Apoc 7:154 El* va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi** moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici† tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”* Isa 25:8; Apoc 7:17; ** 1 Cor 15:26; 1 Cor 15:54; Apoc 20:14; † Isa 35:10; Isa 61:3; Isa 65:195 Cel ce* şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată**, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste† cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”* Apoc 4:2; Apoc 4:9; Apoc 5:1; Apoc 20:11; ** Isa 43:19; 2 Cor 5:17; † Apoc 19:96 Apoi mi-a zis: „S-a* isprăvit! Eu** sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi† da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.* Apoc 16:17; ** Apoc 1:8; Apoc 22:13; † Isa 12:3; Isa 55:1; Ioan 4:10; Ioan 4:14; Ioan 7:37; Apoc 22:177 Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu* voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.* Zah 8:8; Evr 8:108 Dar* cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul**care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”* 1 Cor 6:9; 1 Cor 6:10; Gal 5:19-21; Efes 5:5; 1 Tim 1:9; Evr 12:14; Apoc 22:15; ** Apoc 20:14; Apoc 20:159 Apoi unul din cei* şapte îngeri care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii a venit şi a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa**, nevasta Mielului!”* Apoc 15:1; Apoc 15:6; Apoc 15:7; ** Apoc 19:7; Apoc 21:210 Şi m-a dus, în* Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea** sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu,* Apoc 1:10; Apoc 17:3; ** Ezec 48:1; Apoc 21:211 având* slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.* Apoc 21:23; Apoc 22:512 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece* porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.* Ezec 48:31-3413 Spre* răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi şi spre apus, trei porţi.* Ezec 48:31-3414 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii şi pe ele* erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.* Mat 16:18; Gal 2:9; Efes 2:2015 Îngerul care vorbea cu mine avea* ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei.* Ezec 40:3; Zah 2:1; Apoc 11:116 Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini1. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă.17 I-a măsurat şi zidul şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.18 Zidul era zidit de iaspis şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.19 Temeliile* zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de halchedon; a patra, de smarald;* Isa 54:1120 a cincea, de sardonix; a şasea, de sardiu; a şaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii* era de aur curat, ca sticla străvezie.*
 • :)
 • Profetii, David, Solomon si Templul

  Profetul Natan l-a instiintat pe David ca ridicarea Templului va fi amanata pana cand la tron va veni fiul lui David.
  Cand a venit ciuma pentru o zi, David si conducatorii poporului, inveliti cu saci, l-au recunoscut pe ingerul Domnului stand langa o arie, la nord de Ierusalim, pe Muntele Moria. Recunoscandu-l ca fiind ingerul nimicitor, David a inaltat o rugaciune de mijlocire pentru poporul sau. La sfatul profetului Gad, David a cumparat aceasta arie de la Ornan Iebusitul. David I-a adus o jertfa lui Dumnezeu si raspunsul divin a fost incetarea ciumei, incheindu-se astfel judecata asupra poporului. Ingerul nimicitor a disparut, iar Ierusalimul a fost salvat.
  David a fost atat de impresionat incat s-a hotarat sa ridice in acea arie un altar pentru arderea de tot. Aici urma sa fie inaltat Templul. Se prea poate ca aici, cu aproximativ o mie de ani in urma, sa fi vrut Avraam sa-l jertfeasca pe fiul sau Isaac, avand si el revelatia si aprobarea divina.
  Desi in vremea lui David Muntele Moria se afla in afara cetatii Sionului (Ierusalimului), Solomon l-a inclus in cetatea capitala. Anterior, David adusese chivotul la Ierusalim, adapostindul intr-un cort. Altarul arderii de tot si tabernacolul construit sub supravegherea lui Moise se gaseau in Gabaon, un loc inalt situat la 8 sau 10 km nord-vest de Ierusalim.

 • Chiril al Ierusalimului este nu numai conducator de Biserica, intre 341 si 387, ci si autorul “Catehezelor”, model unic in istoria teologiei si a instruirii crestine, pe care le-a tinut incepand cu 349. Se crede ca crezul Bisericii din Ierusalim, pe care il explica in catehezele sale folosind un vast material biblic, sta la baza Simbolului de credinta promulgat de al doilea Sinod ecumenic (Constantinopol, 381). Tot Chiril da o mare importanta Tainei mirungerii: “Cand trupul tau e uns cu undelemn vazut, sufletul tau e sfintit de Duhul Sfant.”

 • Razboiul Crimeii din 1853-1856 intre Rusia, pe de o parte si Turcia, Anglia, Franta si regatul Sardiniei pe de alta parte, a avut ca pretext stapanirea Locurilor Sfinte, Ierusalim si Betleem.

 • Patriarhii de Alexandria, Antiohia si Ierusalim isi aveau deseori resedinta la Constantinopol, mai ales pe vremuri vitrege si astfel stateau mai aproape de patriarhul ecumenic.(Istoria bisericeasca universala, Biserica in sec. XVI-XVIII) 

 • Cu ocazia sfintirii bisericii Nasterii Domnului in Betleem s-a tinut un sinod la Ierusalim in 1672. Acolo s-a aprobat Marturisirea patriarhului Dositei al II-lea Notara (1669-1707) intitulata "Pavaza Ortodoxiei".

 • Ziua de rugăciune pentru pacea Ierusalimului - 5 octombrie 2014.(Stiri crestine)

 • In secolele XIV-XIX s-au trimis ajutoare romanesti la Locurile Sfinte de la Ierusalim, la Damasc, la manastirea Sfanta Ecaterina de la Sinai si manastirile din Grecia.

 • Sfantul Apostol Pavel, la 12 ani este trimis la Ierusalim si incredintat stralucitului invatator Gamaliel, spre a se instrui in vederea viitoarei sale misiuni.

Acest răspuns a fost șters.
Trimiteți-mi un e-mail când oamenii își lasă comentariile –

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter