Noul Testament, pas cu pas

Viata Mantuitorului dupa cum este prezentata in cele patru Evanghelii canonizate
- Autorii : 1. Matei, 2. Marcu, 3. Luca , 4. Ioan, ordinea lor este dupa anul posibil in care au fost scrise
- trebuie tinut cont de sursa de informare avuta de autori : Matei si Ioan au fost ucenici alesi de Isus , deci au relatat in mare parte tot ce au auzit si vazut , si au complectat ce nu cunosteau direct, pentru a face de cunoscut cititorilor ce au considerat ca este esential a se cunoaste din viata Mantuitorului , Marcu si Luca nu au fost dintre ucenicii alesi, ei au scris din ce au auzit relatat de catre altii,
1. Note introductive : Marcu 1:1, Luca 1:1-4, Ioan 1:1-18,
2. Genealogia lui Isus : Ioan 1:1-5, Matei 1:1:17, Luca 3:23-38
3. Vestirea Nasterii lui Ioan Botezatorul antemergatorul lui Isus : Luca 1:5-25,
4. Vestirea Nasterii lui Isus : Luca 1:26-38,
5. Maria o viziteaza pe Elisabeta : Luca 1:39-45
6. Cantarea Mariei : Luca 1:46-56,
7. Nasterea lui Ioan Botezatorul - antemergatorul : Luca 1:57-66 ,
8. Cantarea lui Zaharia : Luca 1:67-80
9. Vestirea Nasterii lui Isus ,lui Iosif : Matei 1:18-25,
10. Nasterea lui Isus : Luca 2:1-7 ,
11. Vestirea Nasterii lui Isus , pastorilor de catre Ingeri : Luca 2:8-20 ,
12. Pruncul Isus este dus la Templu unde este circumcis : Luca 2:21-24
13. Cantarea lui Simeon , si binecuvantarea lui Isus si a lui Iosif si Maria : Luca 2:25-35,
14. Bucuria prorocitei Ana : Luca 2:36-38
15. Magii il viziteaza pe Isus : Matei 2:1-12,
16. Fuga in Egipt si uciderea pruncilor : Matei 2:13-18 ,
17. Reintoarcerea din Egipt in Nazaret : Matei 2:19-23,
18. Isus isi petrece copilaria in Nazaret si calatoria la Ierusalim la varsta de 12 ani : Luca 2:39-52,
19. Propovaduirea lui Ioan Botezatorul - antemergatorul lui Isus : Matei 3:12, Marcu 1:2:8, Luca 3:1-18 ,
20. Botezarea lui Isus : Matei 3:13-17, Marcu 1:9-11, Luca 3:21-22,
21. Ispitirea Lui Isus : Matei 4:1-11, Marcu 1:12-13, Luca 4:1-13,
22. Marturia lui Ioan Botezatorul despre Isus facuta la Betabara(Betania) : Ioan 1:19-28,
23. Ioan Botezatorul il prezinta pe Isus ca fiind “Mielul lui Dumnezeu” : Ioan 1:29-34,
24. Primii ucenici ai lui Isus : Ioan 1:35-51,
25. Isus in Cana Galileii, primul semn - transforma apa in vin : Ioan 2:1-11,
26. Isus impreuna cu familia si ucenicii in Capernaum : Ioan 2:12
27. Isus la Ierusalim , scoate vanzatorii din Templu : Ioan 2:13-35,
28. Discutia lui Isus cu Nicodim : Ioan 3:1-21,
29. Isus in Iudeea, competitia cu Ioan Botezatorul o noua marturisire a lui Ioan Botezatorul despre Isus : Ioan 3:22-36
30. Isus paraseste Iudeea si se indreapta spre Galileea trecand prin Samaria : Ioan 4:1-4
31. Discutia lui Isus cu samariteanca : Ioan 4:5-26 ,
32. Trezirea din Samaria : Ioan 4:27-42,
33. Isus ajunge in Galileea : Ioan 4:43-45, Luca 4:14-15,
34. Isus reintors in Cana din Galileea unde vindeca fiul unui slijbas imparatesc : Ioan 4:46-54,
35 . Isus in Nazaret unde este respins : Luca 4:16-30,
36, Isus pleaca din Nazaret , dupa intemnitarea lui Ioan Botezatorul, si ajunge in Capernaum in tinutul Zabulon si Neftali, moment in care Isus incepe sa propovaduiasca pocainta : Matei 4:12-17, Marcu 1:14-15,
37. Isus in Ierusalim, la un praznic al iudeilor ,unde la scaldatoarea Betezda ,vindeca un bolnav de 38 de ani,in ziua Sabatului, ceea ce a dus la o disputa verbala , prin care Domnul Iisus cauta sa demonstreze ca ceea ce scrie in Scripturi este vorba despre El, o disputa cu iudeii , care au inceput sa doreasca sa-L omoare : Ioan 5:1-47,
38, Isus in zona Galileei, unde ii cheama ca ucenici pe Simon, Andrei, Iacov si Ioan : Matei 4:18-22, Marcu 1:16-20,
39. Isus in Capernaum unde vindeca un indracit si apoi pe soacra lui Petru, si pe alti bolnavi : Marcu 1:21-34, Luca 4:31-41, Matei 8:14-17,
40. A doua zi Isus se roaga intr-un loc pustiu si-si continua calatoria misionara prin sinagogile Galileei, prin propovaduire si scoatere de draci : Marcu 1:35-39, Luca 4:42-44,
41. Lacul Ghenezaret - pescuirea minunata : Luca 5:1-11,
42. Semne si minuni, vindecarea unui unui lepros : Marcu 1:40-45
43. Vindecarea unui slabanog Maru 2:1:12, Matei 9:1-8
44. Chemarea lui Levi, - discutii avute in casa lui Levi despre post : Marcu 2:13-22, Luca 5:27-39, Matei 9:9:17
45, Isus , Domn chiar si al Sabatului, vindecarea unui om cu mana uscata si alte vindecari : Marcu 2:23-3:12, Luca 6:1-11, Matei 12:1-21,
46. Alegerea celor 12 Apostoli : Marcu 3:13-19, Luca 6:12-16,
47. Isus urmat de apostoli strabate Galileea , vindeca bolnavi : Matei 4:23-25, Luca 6:17-19,
49. Predica de pe munte = o parte din poruncile lui Dumnezeu transmise prin Fiul Sau :
- a) Fericirile : Luca 6:20-23, Matei 5:1-12, - b) Mustrari : Luca 6:24-26, - c) Ucenicii sunt “sarea pamantului” : Matei 5:13 , - d) Ucenicii sunt “lumina lumii” : Matei 5:14-16, - e) Misiunea lui Cristos , rangul in Imparatia Cerurilor : Matei 5:17-20, - f) Crima : Matei 5:21-26, - g) Adulterul si divortul : Matei 5:27-32, - h) Juruintele : Matei 5:33-37, - i) Razbunarea interzisa : Matei 5:38-42, - j) Iubirea vrajmasului : Luca 6:27-36, Matei 5:43-48, - k) Milostenia : Matei 6:1-4, -L) Rugaciunea : Matei 6:5-15, - m) Postul : Matei 6:16-18, - n) Comori in ceruri - pentru sau impotriva lui Dumnezeu : Matei 6:19-24, - o) Condamnarea ingrijorarii - grija lui Dumnezeu pentru credinciosi : Matei 6:25:34, - p) “Cu ce judeata judecati, veti fi judecati” : Matei 7:1-6, Luca 6:37-42, - r) Perseverenta in rugaciune : Matei 7:7-12, - s) Intrati pe poarta ea stramta : Matei 7:13-14, - t) Prorocii mincinosi - pomul se cunoaste dupa roade : Matei 7:15-20, Luca 6:43-45, - u) Casa zidita pe stanca - biruinta in incercari : Matei 7:21-29, Luca 6:46-49,
50. Isus la coborarea de pe munte , vindeca un lepros : Matei 8:1-4,
51. Isus in Capernaum - credinta sutasului : Matei 8:5-13, Luca 7:1-10,
52. Isus are mila de o vaduva din Nain si-i inviaza fiul : Luca 7:11-17,
53. Ioan Botezatorul afla despre minunile savarsite de Isus , si-si trimite doi ucenici la El , Raspunsul lui Isus : Luca 7:18-23, Matei 11:2-6,
54. Marturia lui Isus despre Ioan Botezatorul , si cum au fost primiti Ioan Botezatorul si Isus de catre popor : Luca 7:24-35, Matei 11:7-19,
55. Isus mustra cetatile in care a savarsit minuni si nu s-au pocait : Matei 11:20-24,
56. Isus il lauda pe Dumnezeu : Matei 11:25-27,
57. Isus invita pe cei truditi si impovarati sa le de-a odihna , pretinde urmarea exemplului Sau : Matei 11:28- 30 ,
58. Isus in casa unui fariseu, o femeie pacatoasa spala cu lacrimile ei picioarele lui Cristos : Luca 7:36-50,
59, Isus intr-o noua calatorie misionara : Luca 8:1-3,
60. Iudeii il acuza pe Isus ca este stapanit de Belzebul : Matei 12:22-37, Marcu 3:22-30, Luca 11:14-28,
61, Carturarii si fariseii cer un semn de la Isus - Semnul lui Iona : Matei 12:38-45, Luca 11:29-36,
62. Protestul familiei lui Isus : Matei 12:46-50, Marcu 3:20-21, Marcu 3:31-35, Luca 8:19-21,
63. Isus la pranz in casa unui fariseu demasca fatarnicia fariseilor si a “invatatorilor Legii” : Luca 11:37-54,
64. Isus si anturajul in calatorie misionara : Luca 8:1-3, Marcu 4:1-2, Matei 13:1-2
65. Isus vorbeste prin pilde ca sa explice Imparatia Cerurilor - a) Pilda Semanatorului : Matei 13:3-23, Marcu 4:3-20, Luca 8:4-15, - b) Pilda cresterii semintei : Marcu 4:26-29, - c) Isus avertizeaza : Marcu 4:21-25, Luca 8:16-18, - d) Pilda neghinei si explicatia : Matei 13:24-30, Matei 13: 36-43, - e) Pilda grauntelui de mustar : Matei 13:31-32, Marcu 4:30-34, Luca 13:18-19, - f) Pilda aluatului pus in trei masuri de faina : Matei 13:33-35, Luca 13:20-21, - g) Pilda comorii ascunse : Matei 13:44, - h) Pilda margaritarului : Matei 13:45-46, - i) Pilda navodului : Matei 13: 47-50,
66. Necesitatea intelegerii Imparatiei Cerurilor : Matei 13:51-52,
61. Isus calatorind cu corabia - potolirea furtunii : Luca 8:22-25, Marcu 4:35-41, Matei 8:23-27,
62. Isus in tinutul gherghesenilor - vindeca un indracit : Luca 8:26:39, Marcu 5:1-20, Matei 8:28-34,
63. Isus implorat de Iiar se duce si o inviaza pe fiica acestuia , iar pe drum mai vindeca o femeie : Luca 8:40-56, Marcu 5:21-43, Matei 9:18-26,
64. Isus vindeca doi orbi si un mut : Matei 9:27-34,
65. Isus in vizita la Nazaret , unde este respins inca odata : Marcu 6:1-6, Matei 13:54-58,
66. Domnul Isus vede necesitatea slujirii : Matei 9:35-38,
67. Isus isi trimite cei doisprezece discipoli intr-un turneu misionar : Matei 10:1-11:1, Marcu 6:7-13, Luca 9:1-6,
68, Moartea lui Ioan Botezatorul : Marcu 6:14-29, Matei 14:1-12, Luca 9:7-9,
69. Intoarcerea celor doisprezece discipoli ai lui Isus din turneul misionar : Marcu 6:30-32, Matei 14:13, Luca 9:10,
70. Isus si ucenicii pe malul Marii Galileii - 5000 de barbati sunt hraniti prin inmultirea painilor si a pestilor : Matei 14:13-21, Marcu 6:33-44, Luca 9:11-17, Ioan 6:1-14,
71. Isus se roaga singur pe munte , dupa ce trimite ucenicii cu corabia : Ioan 6:15, Marcu 6:45-46, Matei 14:22-23,
72. Isus merge pe apele marii : Ioan 6:16-21, Matei 14:24-33, Marcu 6:47-52,
73. Isus in tinutul Ghenezaretului : Marcu 6:53-56, Matei 14: 34-36,
74. Niste carturari si farisei vin de la Ierusalim ca sa vorbeasca cu Isus : Marcu 7:1-23, Matei 15:1-20,
75. Isus vorbeste in sinagoga din Capernaum despre “Painea Vietii” adevarata hrana : Ioan 6:22-59,
76. Multi din ucenicii lui Isus il parasesc : Ioan 6:60-66,
77. Marturisirea lui Petru : Ioan 6:67-71,
78. Isus in tinutul Tirului si Sidonului , vindeca o cananeanca : Matei 15:21-28, Marcu 7:24-30,
79. Isus in Decapolis - vindeca un surdomut : Marcu 7:31-37, Matei 15:29-31,
80. A doua inmultire a painilor : Matei 15:32-39, Marcu 8:1-9,
81. Fariseii si saducheii cer un semn din cer de la Isus ca sa-L ispiteasca : Matei 16:1-4, Marcu 8:10-13,
82. Isus in corabie le readuce aminte de minunea inmultirii painilor si-i avertizeaza cu privire la “ aluatul fariseilor ai al lui Irod” : Marcu 8:14-21, Matei 16:5-12,
83. Isus in Betsaida vindeca un orb : Marcu 8:22-26,
84. Isus isi testeaza ucenicii pentru a vedea ce au ajuns sa creada despre cine este El : Matei 16:13-20, Marcu 8:27-30, Luca 9:18-21,
85. Isus isi anunta viitorul ucenicilor Sai : Matei 16:21-28, Marcu 8:31-9:1, Luca 9:22-27,
86, Schimbarea la fata a lui Isus : Luca 9:28-36, Marcu 9:2:13, Matei 17:1-13,
87. Isus vindeca un demonizat : Luca 9:37-43, Marcu 9:14-29, Matei 17:14-21,
88. Isus prevesteste moartea si invierea Sa : Matei 17:22-23, Marcu 9:30-32, Luca 9:44-45,
89. Isus plateste taxa pentru Templu : Matei 17:24-27,
90. Cel mai mare in Imparatia Cerurilor : Matei 18:1-14, Marcu 9:33-50, Luca 9:46-50,
91: Mustrarea si iertarea fratelui care a pacatuit impotriva ta : Matei 18: 15-35,
92. Fratii lui Isus il indeamna sa mearga in Iudeea : Ioan 7:1-9,
93. Isus se duce pe ascuns la praznicul Corturilor - impotrivirea Samaritenilor : Ioan 7:10, Luca 9:51-56,
94. Conditii pentru urmarea lui Cristos : Luca 9:57-62, Matei 8:19-22,
95. Isus la praznicul Corturilor : Ioan 7:11-53,
96. Carturarii si fariseii ii aduc la Isus o femeie prinsa in preacurvie ca sa-L ispiteasca : Ioan 8:1-11,
97. Disputa lui Isus cu fariseii care se putea incheia prin uciderea Lui cu pietre : Ioan 8:12-59,
98. Isus vindeca un orb din nastere, fapt care produce tensiuni : Ioan 9:1-41,
99. Isus “usa oilor” , Pastorul cel bun : Ioan 10:1-21,
100. Isus are 70 de ucenici pe care ii trimite in misiune : Luca 10:1-24,
101. Isus spune pilda samariteanului milostiv ca raspuns la provocarea facuta de un invatator al Legii : Luca 10:25-37 ,
102. Isus invitat in casa lui Marta si Maria : Luca 10:38-42,
103. Isus la cererea ucenicilor ii invata sa se roage si le cere sa persevereze in rugaciuni : Luca 11:1-13,
104. Invataturi publice date de Isus : Luca 12:1-59,
105. Isus este informat de atrocitatile savarsite de Irod cu niste galileeni - “ daca nu va pocaiti toti veti pieri” :Luca 13:1-5,
106. Pilda smochinului neroditor din vie - amanarea pedepsei : Luca 13:6-9,
107. Vindecare unei femei garbove in zi de Sabat : Luca 13:10-17,
108. Isus calatorind spre Ierusalim avertiza poporul : Luca 13:22-30,
109. Isus prevesteste pedepsirea Ierusalimului : Luca 13:31-35,
110. Isus iarna in Ierusalim la praznicul Innoirii Templului : Ioan 10:22-42,
111. Isus in casa unui fariseu in zi de Sabat , vindeca un bolnav de dropica : Luca 14:1-6,
112. Isus spune o pilda pentru conduita la ospete : Luca 14:7-14,
113. Pilda celor invitati la cina : Luca 14:15-24,
114. Isus cere multimii ce-L urmau sa se lepede de toate pentru a nu fi retinuti de ceva in a-L urma : Luca 14:25-35,
115. Pilde spuse de Isus pentru vamesi si pacatosi : Luca 15:1-32,
116. Invataturi date de Isus, Apostolilor : Luca 16:1-17:10,
117. Moartea si invierea lui Lazar : Ioan 11:1-44,
118. Sinedriul se hotareste sa-L omoare pe Isus : Ioan 11:45-54,
119: Isus spre Ierusalim , prin Samaria si Galileea - Isus vindeca zece leprosi : Luca 17:11-19,
120. Raspunsul lui Isus la intrebarea fariseilor despre venirea Imparatiei lui Dumnezeu si le arata uenicilor cateva semnalmente : Luca 17:20-37,
121, Isus ca sa-i incurajeze pe ucenici sa se roage neincetat le spune pilda judecatorului nedrept : Luca 18:1-8,
122. Isus ca sa preintampine increderea in sine a ucenicilor , le spune pilda cu vamesul si fariseul la inchinare : Luca 18:9-14,
123. Invataturi despre divort : Matei 19:1-12, Marcu 10:1-12,
124. Invataturi despre copii : Matei 19:13-15, Marcu 10:13-16, Luca 18:15-17,
125. Un tanar fruntas bogat, dornic sa afle conditiile necesare pentru a mosteni viata vesnica , ajunge dezamagit : Luca 18:18-30, Marcu 10:17-31, Matei 19:16-30,
126. Pilda lucratorilor viei : Matei 20:1-16,
127. Isus vesteste iminenta moarte a Sa : Matei 20:17-19, Marcu 10:32-34, Luca 18: 31-34,
128. Raspunsul lui Isus la cererea mamei fiilor lui Zebedei : Matei 20:20-28, Marcu 10:35-45,
129. Isus la Ierihon vindeca doi orbi : Matei 20: 29-34,
130. Isus la Ierihon il vindeca si pe orbul Bartimeu : Marcu 10:46-52, Luca 18:35-43,
131. Intalnirea in Ierihon a lui Isus cu vamesul Zacheu : Luca 19:1-10,
132. Pilda celor zece poli : Luca 19:11-28,
133. Isus in Betania , - sosirea in Betania a lui Isus : Ioan 11:55-12:1,
134. Isus este celebrat la o cina in Betania , si este uns cu mir pe picioare : Ioan 12:2-11,
135. Pregatirea lui Isus pentru a intra in Ierusalim : Matei 21:1-6, Marcu 11:1-6, Luca 19:29-34,
136. Intrarea festiva a lui Isus in Ierusalim : Ioan 12:12-19, Luca 19:34-44, Matei 21:7-11, Marcu 11:7-11,
137. “Saptamana Patimilor” - Blestemarea smochinului : Marcu 11:12-14, Matei 21:18-19,
138. Isus “curata” Templul : Marcu 11:15-19, Matei 21:12-13, Luca 19:45-48,
139. Isus vindeca orbi , schiopi, in Templu , dupa care se intoarce in Betania : Matei 21:14-17
140. Smochinul uscat : Marcu 11:20-26, Matei 21:20-22,
141. Controversele preotilor cei mai de seama , fariseilor , cu Isus - preotii cei mai de seama si fariseii contesta autoritatea lui Isus : Matei 21:23-27, Marcu 11:27-33, Luca 20:1-8,
142. Pilda celor doi fii spusa de Isus ca sa demonstreze pierderea intaietatii de catre preotii acelor vremuri : Matei 21:28-32,
143. Pilda vierilor (arendasilor) , spusa de Isus pentru a demonstra lepadarea Israelului si predarea mostenirii unui alt neam , care urma sa aduca roade : Matei 21:33-46, Marcu 12:1-12, Luca 20:9-19,
144. Pilda nuntii fiului de imparat , spusa de Isus pentru a demonstra indiferenta poporului ales de Domnul la chemarea pentru Ospatul Ceresc si consecintele : Matei 22:1-14,
145. Fariseii isi trimit ucenicii lor impreuna cu irodienii ca sa-L ispiteasca pe Isus : Matei 22:15-22, Marcu 12:13-17, Luca 20:20-26,
146, Saducheii , care nu cred in inviere, pornesc o controversa cu Isus pe aceasta tema : Matei 22:23-33, Marcu 12:18-27, Luca 20:27-40,
147. Fariseii ca sa-L ispiteasca pe Isus , provoaca o discutie pe tema Legii : Matei 22:34-40, Marcu 12:28-34,
148. Isus ii intreaba pe farisei, ce cred despre Mesia : Matei 22:41-46, Marcu 12:35-37, Luca 20:41-44,
149. Isus aduce sapte mustrari fariseilor si carturarilor : Matei 23:1-39, Marcu 12:38-40, Luca 20:45-47,
150. Isus in fata vistieriei Templului arata darnicia din toata inima : Marcu 12:41-44, Luca 21:1-4
151. Cuvantarea apocaliptica a lui Isus : Matei 24:1-25:46, Marcu 13:1-37, Luca 21:5-38,
152. Niste greci vor sa-L vada pe Isus , motiv ca Isus sa anunte ca venise “ceasul mortii” Sale si a dezvaluit cum va fi : Ioan 12:20-36, Matei 26:1-2,
153. Isus respins de evrei din cauza necredintei : Ioan 12:37-50,
154. Uneltirea impotriva lui Isus : Matei 26:3-5, Marcu 14:1-2, Luca 22:1-2,
155. Isus retras in Betania, in casa lui Simon leprosul, ii este uns cu mir capul : Matei 26:6-13, Marcu 14:3-9,
156. Isus este tradat : Matei 26:14-16, Marcu 14:10-11, Luca 22:3-6,
157. Ultima Sarbatoare a Pastelui iudaic - inainte de praznicul Pastelui iudaic, Isus spala picioarele ucenicilor : Ioan 13:1-17,
158. Pregatirile pentru Sarbatoarea Pastelui iudaic : Matei 26:17-19, Marcu 14:12-16,Luca 22:7-13,
159. Serbarea Pastelui iudaic : Matei 26:26-29, Marcu 14:22-25, Luca 22:14-20,
160. Descoperirea vanzatorului : Luca 22:21-22, Ioan 13:18-20, Matei 26:20-25, Marcu 14:17-21,
161. Preocuparea ucenicilor de a sti cine va fi succesorul lui Isus : Luca 22:23-30,
162. Isus prezice lepadarea lui Petru : Matei 26:30-35, Ioan 13:31-38, Marcu 14:26-31, Luca 22:31-38,
163. Ultimile cuvantari spuse de Isus ucenicilor Sai : Ioan 14:1-16:33,
164. Rugaciunea de Mare Preot a lui Isus : Ioan 17:1-26,
165. Rugaciunea lui Isus din Gradina Ghetsimani : Ioan 18:1, Matei 26:36-46, Marcu 14:32-42, Luca 22:39-46,
166. Judecata la care a fost supus Domnul Isus - Arestarea lui Isus :Ioan 18:2-12, Matei 26:47-56, Marcu 14:43-52, Luca 22:47-53,
167. Isus dus spre judecata lui Anna , socrul marelui preot : Ioan 18:12-14,
168. Prima lepadare a lui Petru : Ioan 18:15-18, Marcu 14:66-68, Luca 22:55-57, Matei 26:69-70,
169. Isus in fata lui Anna : Ioan 18:19-23,
170. Isus dus sa fie judecat de Caiafa, marele preot : Ioan 18:24, Matei 26:57-58, Marcu 14:53-54, Luca 22:54,
171, A doua si a treia lepadare a lui Petru : Matei 26:71-75, Marcu 14:69-72, Luca 22:58-62, Ioan 18:25-27,
172. Isus judecat de Caiafa : Matei 26:59-68, Marcu 14:55-65, Luca 22:63-65,
173. Isus inaintea Sinedriului : Matei 27:1, Marcu 15:1, Luca 22:66-71,
174. Isus dus la Pilat : Matei 27:2, Luca 23:1, Ioan 18:28,
175. Moartea lui Iuda : Matei 27:3-10,
176. Isus in fata lui Pilat : Matei 27:11-14, Marcu 15:2-5, Luca 23:2-5, Ioan 18:29-38,
177. Isus judecat de Irod : Luca 23:6-12,
178. Isus din nou in fata lui Pilat : Matei 27:15-26, Marcu 15:6-15, Luca 23:13-25, Ioan 18:39-19:16,
179. Isus batjocorit de soldati : Matei 27:27-30, Marcu 15:16-19,
180. Drumul spre Calvar : Matei 27:31-34, Marcu 15:20-23, Luca 23:26-32, Ioan 19:16-17,
181. Crucificarea Domnului Isus : Matei 27:35-56, Marcu 15:24-41, Luca 23:33-49, Ioan 19:18-30,
182. Inmormantarea Domnului Isus : Matei 27:57-60, Marcu 15:42-46, Luca 23:50-54, Ioan 19:31-42,
183. Femeile la Mormant : Matei 27:61, Marcu 15:47, Luca 23:55-56,
184. Paza la Mormant : Matei 27:62-66,
185. Perioada de la Invierea Domnului Isus la Inaltarea Lui la Cer pentru a sta la dreapta Scaunului de Domnie a lui Dumnezeu, ca Mare Preot - Vizita femeilor la Mormantul lui Isus ,Petru si Ioan intra in mormantul gol : Matei 28:1-8, Marcu 16:1-8, Luca 24:1-12, Ioan 20:1-10,
186. Isus se arata Mariei Magdalena - ucenicii anuntati de Invierea lui Isus : Marcu 16:9-11, Ioan 20:11-18,
187. Isus se arata la celelalte femei : Matei 28:9-10,
188. Garda de la mormant raporteaza invierea lui Isus : Matei 28:11-15,
189. Isus se arata la doi ucenici : Marcu 16:12-13, Luca 24:13-32,
190. Isus se arata lui Petru : Luca 24:33-35, 1Corinteni 15:5,
191. Isus se arata la zece ucenici : Marcu 16:14, Luca 24:36-43, Ioan 20:19-25,
192. Isus se arata celor unsprezece ucenici : Ioan 20:26-31,
193. Isus se arata la Marea Galileii : Ioan 21:1-14,
194. Discutia lui Isus cu Petru : Ioan 21:15-25,
195. Isus se arata pe un munte in Galileea si da marea porunca : Matei 28:16-20, Marcu 16:15-18, Luca 22:44-49,
196. Isus se arata la cinci sute de frati , si apoi lui Iacov : 1Corinteni 15:6-7,
197. Isus se arata din nou ucenicilor , in Ierusalim si se duc spre Betania : Luca 24:50, Faptele Apostolilor 1:3-8,
198. Inaltarea lui Isus la Cer : Luca 24:51-53, Faptele Apostolilor 1:9-12, Marcu 16:19-20
---------------------
Perioada primilor Crestini de la inaltarea lui Isus , pana inaintea Coborarii Duhului Sfant
- Destinatarul si scopul scrierii cartii Faptele Apostolilor : Fapte 1:1-2
- Retrospectiva Inaltarii lui Isus , Fiul lui Dumnezeu : Fapte 1:3-12.
199. Biserica primara in numar de aproape o suta douazeci - Matia ales ca Apostol in locul lui Iuda : Fapte 1:13-26,
200. Coborarea Duhului Sfant si efectele : Fapte 2:1-47,
201. Vindecarea ologului din nastere : Fapte 3:1:11
202. Cuvantarea lui Petru catre norod : Fapte 3:12-26
203. Petru si Ioan in fata Sinedriului : Fapte 4:1-31
204. Unitatea si dragostea credinciosilor : Fapte 4:32-37
205. Anania si Safira : Fapte 5:1-11
206. Izbanda Apostolilor : Fapte 5:12-16
207. Apostolii inchisi si izbaviti : Fapte 5:17-42
208. Alegerea celor sapte diaconi : Fapte 6:1-6
209. Scurta activitate a lui Stefan : Fapte 6:7-7:60
210. Biserica obligata sa se extinda - activitatea lui Filip in Samaria Fapte 8:1-13
211. Petru si Ioan in Samaria Fapte 8:14-25
212. Filip si famenul eutopian pe drumul dintre Ierusalim si Gaza Fapte 8:26-39
213. Calatoria misionara a lui Filip : Fapte 8:40
214. Convertirea lui Saul , Apostolul neamurilor : Fapte 9:1-19
215. Saul ramane in Damasc cu ucenicii cateva zile , de unde scapa de uneltirea iudeilor dornici sa-l omoare : Fapte 9:20-25
216. Saul in Ierusalim , frica ucenicilor de el, pana ce Barnaba i-a legatura cu el : Fapte 9:26-29a
217, Saul este trimis la Cezareea in urma unui complot al evreilor : Fapte 9:29b-31,
218. Calatoria misionara a lui Petru - vindecarea lui Enea in Lida, in Iope este inviata ucenita Tabita, :Fapte 9:32-43
219. Neamurile primesc Duhul Sfant in casa sutasului Corneliu : Fapte 10:1-48
220. Petru in Ierusalim da explicatii pentru Duhul Sfant primit de neamuri : Fapte 11:1-18,
221. Cativa oameni din Cirena si Cipru ajung in Antiohia si vestesc Evanghelia , grecilor : Fapte 11:19-21
222. Barnaba este trimis in Antiohia , dupa care el se duce si dupa Saul, vestind impreuna Evanghelia in Antiohia timp de un an : Fapte 11:22-26
223. In Antiohia sosesc de la Ierusalim niste proroci, prin proroul Agab se prevesteste foametea din intreaga lume care a avut loc in timpul domniei lui Claudiu, motiv pentru care se strang ajutoare celor din Iudeea : Fapte 11:27-30
224. Persecutiile impotriva Bisericii venite din partea lui Irod, duc la martirajul lui Iacov , fratele lui Ioan , la arestarea liderului Bisericii, Petru, finalul acestei persecutii prin moartea lui Irod : Fapte 12:1-24,
225. Calatoria misionara a lui Barnaba insotit de Saul (continuarea relatarii intrerupte in Fapte 11:30) - Ierusalim , slujitorul Apostolilor , varul lui Barnaba, Ioan zis Marcu, trimiterea in misiune facuta de Duhul Sfant , : Fapte 12:25-14:28
226. Expansiunea Bisericii printre neamuri , duce si la neintelegeri cu privire la ce sa se impuna crestinilor neevrei, fapt care a determinat luarea unor decizii, astfel a fost convocat Conciliul de la Ierusalim , condus de Iacov (posibil ca fiind fratele lui Isus), unde se decide ca crestinilor neevrei sa nu li se impuna taierea imprejur , si nici pazirea Legii lui Moise , ce sa se creada in mantuirea prin har, doar sa se fereasca de lucrurile jertfite idolilor, de curvie ,de consumul animalelor sugrumate si de sange, iar aceasta hotarare a fost transmisa tuturor bisericilor : Fapte 15:1-34
227. Ca urmare a tendintei crestinilor evrei de a impune crestinilor neevrei sa respecte Legea data prin Moise, Pavel protesteaza , scriind Epistola adresata Bisericii din Galatia , care au auzit Evanghelia de la Pavel, dar care erau pe cale sa accepte deformarea Evangheliei sub influenta crestinilor evrei, Scrisoarea (Epistola) putea sa fi fost scrisa si inainte de Conciliul de la Ierusalim din Fapte 15, iar ea sa fi cauzat necesitatea Conciliului, dar mai credibil este ca a fost scrisa dupa Conciliu, din cauza inflacararii agresive din scriere , mai ales ca Conciliul i-a incuviintat credinta , dar totusi iudaizatorii nu s-au oprit , astfel (a) in Galateni 1:1-2:21, Pavel isi argumenteaza doctrina prin a dezvalui ca baza credintei lui nu vine de la oameni , nici macar de la Apostoli , ce credinta lui vine direct de la Cristos , si , care a fost incuviintata si de Apostoli. (b) Galateni 3:1-4:31, Pavel explica esecul legalismului si intrarea in legalitate a libertatii in Cristos , (c) Galateni 5:1-6:18 , Pavel prezinta consecintele legalismului si efectul libertatii in Cristos , punerea in aplicare a libertatii lui Cristos si incheierea Epistolei
228. O Epistola posibil scrisa in perioada Conciliului din Ierusalim (Fapte 15) este cea scrisa de Iacov , (posibil ca fiind fratele lui Isus) , prin care Iacov se adreseaza evreilor din strainatate , indemnandu-i la a face fapte bune prin care sa dovedeasca dragostea lui Cristos , el arata : a) semnele crestinismului autentic , care se manifesta prin credinta in incercari , credinta manifestata prin fapte, vorbire : Iacov 1:1-3:12, b) Iacov arata semnalmentele crestinismului autentic si semnalmentele crestinismului neautentic , iar in final scrie cateva avertismente , invataturi si incurajari : Iacov 3:13-5:20.
229. Dupa Conciliul din Ierusalim (Fapte 15) Pavel doreste sa porneasca intr-o noua calatorie misionara , si-l indeamna si pe Barnaba, dar nu se inteleg in privinta insotitorilor , motiv pentru care Barnaba se desparte de Pavel , Barnaba impreuna cu Marcu se indreapta spre Cipru, iar Pavel impreuna cu Sila si mai tarziu si cu Timotei se indreapta spre Asia Mica , autorul cartii Faptele Apostolilor , descrie activitatea lui Pavel , mai ales ca autorul incepand cu Fapte 16: 10 se alatura echipei misionare condusa de Pavel (pana la Fapte 16:8 , autorul descrie ce a facut Pavel “Au trecut prin Misia si s-au pogorat la Troa “ , de aici de la Troa , autorul in exprimare se include si pe el “ am cautat indata sa ne ducem “ Fapte 16:10, “ am pornit din Troa , am mers cu corabia..” ) A doua calatorie misionara a lui Pavel si prima ca liderul echipei misionare : Fapte 15:35-18:22
230. In timpul calatoriei misionare a lui Pavel relatata in Fapte 15:35-18:22, Pavel scrie doua Scrisori(Epistole) , adresate crestinilor din Tesalonic , motiv pentru care inainte de a continua relatarile din carte Faptele Apostolilor , trebuie citite aceste doua Epistole catre Tesaloniceni
231. Dupa citirea celor doua Epistole catre Tesaloniceni, citim relatarea unei parti dintr-o alta calatorie a lui Pavel : Fapte 18:23-19:41
232. In timpul sederii lui Pavel in Efes , pe vremea calatoriei misionare relatate in Fapte 18:23-21:17, el scrie trei scrisori catre crestinii din Corint, despre prima scrisoare Pavel face aluzie in 1Corinteni 5:9, (“V-am scris in epistola mea sa n-aveti nici o legatura cu curvarii...) din nefericire continutul acestei scrisori nu o vom cunoaste vreodata deoarece s-a pierdut , asa ca ce avem noi ca fiind prima Epistola catre Corinteni ar trebui sa fie a doua , dar cum nu o avem pe prima, cea de a doua a devenit prima , si in loc sa citim in continuare Fapte 20:1, vom citi Epistolele catre Corinteni pentru a fi in pas cu cronologia evenimentelor , astfel vom citi : a) 1Corinteni 1:1-6:11, raspunsul lui Pavel si “Sosten” la raportul adus de “a Cloei” despre Biserica din Corint , b) 1 Corinteni 6:12-7:40, invataturi despre casatorie, c) 1Corinteni 8:1-11:1, explicatii despre lucrurile jertfite idolilor, d) 1Corinteni 11:2-34 , explicatii despre inchinaciune , e) 1Corinteni 12:1-14:40, explicatii despre darurile duhovnicesti , f) 1Corinteni 15:1-16:24 , explicatii despre invierea trupului, despre strangerea de ajutoare, indemnuri de incheiere,
233. Controversa ce a aparut in Galatia a creat un grup puternic de iudaizatori, care i se impotriveau lui Pavel pretutindeni pe unde predica , el trebuind sa lupte nu doar impotriva inertiei spirituale , ce si cu regulile traditionale , cu invidiile liderilor crestini , astfel a fost nevoit sa mai scrie o scrisoare crestinilor din Corint , pentru a-si apara lucrarea, el o scrie sprijinit si de Timotei, el incepe scrisoarea prin a isi explica comportarea : 2Corinteni 1:1-2:13, b) 2Corinteni 2:14-7:16, slujba lui Pavel, c) 2Corinteni 8:1-9:15, invataturi si inurajari cu privire la darnicie , d) 2Corinteni 10:1-12:13, Pavel isi apara autoritatea apostolica . e) 2Corinteni 12:14-13:14, instiintari de incheiere .
234. Dupa timpul petrecut de Pavel in Efes si scrierea Scrisorilor catre crestinii din Corint , el isi continua calatoria inceputa in Fapte 18:23, astfel acum citim : Fapte 20:1:21:4,
235. Pavel in timpul misiunii are dorinta de a ajunge si la Roma , sa duca Evanghelia, nu doar pentru ca era cetatean roman , ce si pentru faptul ca stia ca din Roma , Evanghelia ar fi fost mai usor raspandita in imperiu, (Fapte 19:21), astfel ca Pavel pe cand isi pregatea etapa urmatoare a calatoriei spre Ierusalim ,e posibil sa fi scris Epistola catre Romani, motiv pentru care inainte de a citi relatarea calatori lui spre Ierusalim din Faptele Apostolilor , vom citi aceasta Epistola , unde vom vedea : a) Romani 1:1-3:20, b) Romani 3:21-5:21, c) Romani 6:1-8:39, d)Romani 9:1-11:36, e)Romani 12:1-15:13, f) Romani 15:14- 16:27,
236. Pavel se indreata spre Ierusalim , ca final al calatoriei misionare incepute in Fapte 18:23 , la Ierusalim Pavel este arestat si are loc un proces : Fapte 21:5-26:32
237. Calatoria lui Pavel la Roma : Fapte 27:1-28:31
238. In perioada detentiei lui Pavel scrie cateva Epistole adresate unor Biserici locale, locul detentiei pentru fiecare e discutabil, putand fi in Cezareea sau in Roma , - Epistola catre Efeseni : a) Efeseni 1:1-2:22, b) Efeseni 3:1-4:16, c) Efeseni 4:17-5:20, d) Efeseni 5:21-6:24
239. In perioada detentiei scrie si Epistola catre Filipeni : a)Filipeni 1:1-2:30, b)Filipeni 3:1-4:23,
240. Pavel in perioada de detentie a scris si Epistola catre Coloseni : a) Coloseni 1:1-2:7, b) Coloseni 2:8-4:18,
241. Pavel in perioada de detentie sau la scurt timp dupa detentie, a scris si cateva Scrisori (Epistole) personale (pastorale) , ca Intaia Epistola a lui Pavel catre Timotei : a) 1Timotei 1:2:15, b) 1Timotei 3:1-4:16 , c) 1Timotei 5:1-6:21,
242. La scurt timp dupa ce Pavel ii scrie prima Scrisoare lui Timotei ii scrie si lui Tit , sfatuind acesti ucenici in problemele cu care se confruntau in pastoratie , motiv pentru care dupa 1Timotei, vom citi Epistola lui Pavel catre Tit .
243, Epistola lui Pavel catre Filimon .
244. A doua Epistola a lui Pavel catre Timotei : a) 2Timotei 1:1-2:26, b) 2Timotei 3:1-4:22,
245. Epistola lui Pavel catre Evrei : a) Evrei 1:1-2:18, b) Evrei 3:1-4:13, c) Evrei 4:14-7:28, d) Evrei 8:1-10:31, e) Evrei 10:32-13:25
246. Intaia Epistola Soborniceasca a lui Petru : a) 1Petru 1:1-2:10, b) 1Petru 2:11-4:11, c) 1Petru 4:12-5:14,
247. Intaia Epistola a lui Ioan : a) 1Ioan 1:1-2:27, b) 1Ioan 2:28-4:6, c) 1Ioan 4:7-5:21,
248. A doua Epistola Soborniceasca a lui Petru : a) 2Petru 1:21, b)2Petru 2:1-22, c) 2Petru 3:1-18,
249. A doua Epistola a lui Ioan
250. A treia Epistola a lui Ioan,
251. Epistola Soborniceasca a lui Iuda,
252. Apocalipsa lui Ioan : a) Apocalipsa 1:1-3:22, b) Apocalipsa 4:1-5:14, c) Apocalipsa 6:1-7:17, d) Apocalipsa 8:1-11:14, e) Apocalipsa 11:15-12:17, f) Apocalipsa 13:1-18, g) Apocalipsa 14:1-16:21, h) Apocalipsa 17:1-18:24, i) Apocalipsa 19:1-21, j) Apocalipsa 20:1-18, k) Apocalipsa 21:1-22:21

Trebuie să fii membru al Creștin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Creștin3D

Trimiteți-mi un e-mail când oamenii răspund –

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter