Ianuarie :01 - Geneza cap.1 si 2 , -  Ioan 1:1-28 , ---- 02 - Geneza cap.3, 4 si 5 , Luca 1:1-23, --- 03 - Geneza cap.6 , 7 si 8 , Luca 1:24-56, --- 04 - Geneza cap.9 , 10 si 11 , Luca 1:57-80 , --- 05 - Iov cap.1, 2 si 3 , Matei cap.1 , --- 06 - Iov cap.4, 5 si 6 , Luca 2:1-38 , --- 07 - Iov cap.7, 8 si 9 , Matei cap.2 , --- 08 - Iov cap.10 , 11 si 12 , Luca 2:39-52 , --- 09 - Iov cap.13 , 14 si 15 , Matei 3, --- 10 - Iov cap.16 , 17 si 18 , Marcu 1:1-22 ,  --- 11 - Iov cap.19 si 20 , Marcu 1:23-45 , --- 12 - Iov cap.21 si 22 , Luca cap.3, --- 13 - Iov cap.23 , 24 si 25 , Matei cap.4 ,  , --- 14 - Iov cap.26 , 27 si 28 , Luca 4:1-32, --- 15 - Iov cap.29 si 30, Luca 4:33-44, --- 16 - Iov cap.31 si 32 , Luca 5:1-16 , --- 17 - Iov cap.33 si 34 , Luca 5:17-39, --- 18 - Iov 35 , 36 si 37 , Ioan 1:29-51 --- 19 - Iov cap. 38 si 39 , Ioan cap.2, , --- 20 - Iov cap.40 , 41 si 42 , Ioan 3:1-21 ,  , --- 21 - Geneza cap.12 , 13 si 14 , Ioan 3:22-36 , --- 22 - Geneza cap.15 , 16 si 17 , Ioan 4:1-30 --- 23 - Geneza cap.18 si 19 , Ioan 4:31-54,  --- 24 - Geneza cap.20, 21 si 22 , Marcu cap.2, --- 25 - Geneza cap.23 si 24 , Ioan cap.5:1-24, --- 26 - Geneza cap.25 si 26 , Ioan 5:25-47,  , --- 27  - Geneza cap.27 si 28 , Matei 12:1-21 , --- 28 - Geneza cap.29 si 30 , Marcu 3:1-21 , --- 29 - Geneza cap.31 si 32 , Marcu 3:22-35,  --- 30 - Geneza cap.33, 34 si 35 , Luca 6:1-26, --- 31 - Geneza cap.36 si 37 , Luca 6:27-49,

Februarie - 01 - Geneza cap.38 , 39 si 40 , Matei 5:1-26, --- 02 - Geneza cap.41  , Matei 5:27-48 , --- 03 - Geneza 42, 43  , Matei 6, --- 04 - Geneza cap.44 si 45 , Matei cap.7  , --- 05 - Geneza cap.46 ,47 si 48 ,Matei 8:1-13, Luca 7:1-30 , --- 06 -Geneza cap.49 si 50, Luca 7:31-50, --- 07 -Exod cap.1 , 2 si 3,  Matei cap.11, --- 08 - Exod cap.4 , 5 si 6 , Matei 12:22-50 , --- 09 - Exod cap.7 si 8 , Luca cap.11:1-28 , --- 10 - Exod cap.9 si 10 , Luca cap.11:29-54 , --- 11 - Exod cap.11 si 12, Matei 13:1-32  , --- 12 - Exod cap.13, 14 si 15 , Matei 13:33-58 , --- 13 - Exod cap.16 , 17 si 18 , Luca 8:1-21 , --- 14 - Exod cap.19 , 20 si 21 , Luca 8:22-56 , --- 15 - Exod cap.22 , 23 si 24 , Matei 8:14-34 , --- 16 - Exod 25 si 26 ,Marcu 4:1-20, --- 17 - Exod cap.27 si 28 , Marcu 4:21-41 , --- 18 - Exod cap.29 si 30 , Marcu 5:1-20 , --- 19 - Exod 31, 32 si 33 , Marcu 5:21-43, --- 20 - Exod cap.34 , 35 si 36 , Matei 9:1-17, --- 21 - Exod 37 si 38 , Matei  9:18-38,  --- 22 - Exod cap.39 si 40,  Matei 10:1-23, --- 23 - Levitic cap.1 , 2 si 3, Matei 10:24-42, --- 24 - Levitic cap.4, 5 si 6, Matei 14:1-21 , --- 25 - Levitic cap.7 , 8 si 9 , Matei 14:22-36 , --- 26 - Levitic cap.10, 11 si 12 , Marcu 6:1-32, --- 27 - Levitic cap.13 , Marcu 6:33-56, --- 28 - Levitic cap.14 , Luca 9:1-17 ,

Martie : - 01 - Levitic cap.15 , 16 si 17 ,Ioan 6:1-21 , --- 02 - Levitic cap.18 si 19 ,Ioan 6:22-44  , --- 03 - Levitic cap.20 si 21 , Ioan 6:45-71 , --- 04 - Levitic cap.22 si 23 ,Matei 15:1-20 --- 05 - Levitic cap.24 si 25 ,Matei 15:21-39 , --- 06 - Levitic cap.26-27 ,Marcu 7:1-13 , --- 07 - Numeri cap.1 si 2 , Marcu 7:14-37, --- 08 - Numeri cap.3 si 4 , Matei cap.16 ,  , --- 09 - Numeri cap.5 si 6 , Marcu 8:1-21, --- 10 - Numeri cap.7 , Marcu 8:22-38  , --- 11 - Numeri cap.8 , 9 si 10,  Luca 9:18-62 , --- 12 - Numeri cap.11 , 12 si 13,  Matei 17 , --- 13 - Numeri cap.14 si 15 , Matei  18:1-20 , --- 14 - Numeri cap.16 si 17 , Matei 18:21-35 , --- 15 - Numeri cap.18 , 19 si 20 , Ioan 7:1-31  , --- 16 - Numeri cap.21 , 22 , 23, 24 si 25 , Ioan 7:32-53 ,  , --- 17 - Numeri cap.26 si 27 , Ioan 8:1-20 , --- 18 - Numeri cap.28 si 29 , Ioan 8:21-36 , --- 19 - Numeri cap.30 si 31 , Ioan 8:37-59 , --- 20 - Numeri cap.32 si 33 , Ioan 9:1-23 , --- 21 - Numeri cap.34 , 35 si 36 ,  Ioan 9:24-41 , --- 22 - Deuteronom cap.1 si 2, Ioan 10:1-21 , --- 23 - Deuteronom cap.3 si 4 , Luca 10:1-24  , --- 24 - Deuteronom cap.5 , 6 si 7, Luca 10:25-42  , --- 25 - Deuteronom cap.8 , 9 si 10 , Luca 11:1-28 , --- 26 - Deuteronom cap.11 , 12 si 13 , Luca 11:29-54 , --- 27 - Deuteronom cap.14 , 15 si 16 , Ioan 10:22-42  , --- 28 - Numeri cap.17 , 18 si 19 , Luca 12:1-34 , --- 29 - Deuteronom cap.20, 21 si 22 , Luca 12:35-59  , --- 30 - Deuteronom cap.23 , 24 si 25 , Luca 13:1-21  , --- 31 - Deuteronom cap.26 si 27 , Luca 13:22-35 ,

Aprilie : - 01 - Deuteronom cap.26 si 27 , Luca 14:1-24  , --- 02 - Deuteronom cap.28 ,Luca 14:25-35 , --- 03 - Deuteronom cap.29 si 30 , Luca 15:1-10 , --- 04 - Deuteronom cap.31 si 32 , Luca 15:11-32 ,  , --- 05 -  ,Deuteronom cap.33 , 34 si Psalmul 90 , Luca 16:1-18 , --- 06 -  ,Iosua cap.1 , 2 si 3 , Luca 16:19-31  , --- 07 -  ,Iosua cap.4 , 5 si 6 , Luca 17:1-10  , --- 08 -  Iosua cap.7 si 8, Ioan 11:1-17 --- 09 - Iosua cap.9 si 10 , Ioan 11:18-46 , --- 10 - ,Iosua cap.11 , 12 si 13 , Ioan 11:47-57  , --- 11 -  ,Iosua cap.14 , 15 si 16 , Luca 17:11-37 , --- 12 - Iosua cap.17 , 18 si 19 , Luca 18:1-14 , --- 13 - Iosua cap.19 si 20 , Matei 19:1-15 , --- 14 - Iosua cap.21 si 22 , Matei 19:16-30 , --- 15 - Iosua cap.23 si 24 , Marcu 10:1-31 , --- 16 - Judecatori cap.1 si 2 , Marcu 10:33-52 , --- 17 - Judecatori cap.3 , 4 si 5 , Matei 20:1-16 , --- 18 -- Judecatori cap.6 si 7 , Matei 20:17-34  , --- 19 - Judecatori cap.8 si 9 , Matei 21:1-22 , --- 20 - Judecatori cap.10 si 11 , Matei 21:23-46 , --- 21 - Judecatori cap.12 , 13 si 14 , Luca 18:15-43 , --- 22 - Judecatori cap.15 , 16 si 17 , Luca 19:1-28  , --- 23 - Judecatori cap.18 si 19 , Luca 19:29-48 , --- 24 - Judecatori cap.20 si 21 , Marcu 11:1-19 , --- 25 - Rut cap.1 , 2 , 3 si 4 , Marcu 11:20-33 ,  --- 26 - 1Samuel cap.1 , 2 si 3 , Ioan 12:1-19 , --- 27 - 1Samuel cap.4 , 5 si 6 , Ioan12:2--50 , --- 28 - 1Samuel cap.7 , 8 si 9 , Matei 22:1-22 , --- 29 - 1Samuel cap.10 , 11 si 12 , Matei 22:23-46 , --- 30 - 1Samuel cap.13 si 14 , Marcu 12:1-27 ,

 Mai ; - 01 - 1Samuel cap.15 si 16,  Marcu 12:28-44 , --- 02 - 1Samuel cap.17 si 18 , Matei 23:1-22 , --- 03 - 1Samuel cap.19 , 20 si Psalmii cap. 11, Matei 23:23-39  , --- 04 - Psalmii cap.59, 1Samuel cap.21 si 22 , Luca 20:1-26 , --- 05 - 1Samuel cap.23 si 24 , Psalmii cap.7 , Luca 20:27-47 , --- 06 - Psalmii cap.27 , 31 si 34 , Luca 21:1-19  , --- 07 - Psalmii cap.52 , 56 si 120 , Luca 21:20-38 , --- 08 - Psalmii cap.140 , 141 si 142 , Marcu 13:1-13 , --- 09 - 1Samuel cap.25 si 26 , Marcu 13:14-37 , --- 10 - 1Samuel cap.27 , Psalmii cap.17 si 35 , Matei 24:1-22 , --- 11 - Psalmii cap.54, 63 , 1 Samuel cap.28 , Matei 24:1-22 , --- 12 - 1Samuel cap.29 , 30 si 31 , Matei 24:23-51 , --- 13 - Psalmii cap.18 si 121 , Matei 25:1-30 , --- 14 - Psalmii cap.123, 124 si 125 , Matei 25:31-46 ,--- 15 - Psalmii cap.128 , 129 si 130 , Matei 26:1-19 , --- 16 - 2Samuel cap.1 , 2 si 3 , Matei 26:20-54  , --- 17 - 2Samuel cap.4 , Psalmii cap.6, 8 , Matei 26:55-75 , --- 18 - Psalmii cap.9 , 10 si 14 , Marcu 14:1-25 , --- 19 - Psalmii cap.16 , 19 si 21 , Marcu 14:26-50 , --- 20 - 1Cronici cap.1 si 2 , Marcu 14:51-72 , --- 21 - Psalmii cap.43 , 44 si 45, Luca 22:1-30 , --- 22 - Psalmii cap.49 , 84 , 85 si 87 , Luca 22:31-31-53 , --- 23 - 1 Cronici cap.3 , 4 si 5 , Luca 22:54-71 , --- 24 - Psalmii cap.73 , 77 si 78 , Ioan 13:1-17  , --- 25 - 1 Cronici cap.6 , Psalmii cap.81 , 88 ,Ioan 13:18-38  , --- 26 - Psalmii cap.9 , 93 , 1Cronici cap.7 , Ioan cap.14 , --- 27 - 1 Cronici cap.8, 9 si 10 , Ioan cap.15 , --- 28 - Psalmii cap.102 , 103 si 104 , 2Samuel 5:1-10, 1Cronici cap.11 si 12 , Ioan 16:1-15 , --- 29 - Psalmii cap.133 , 106 si 107 , Ioan 16:16-33 , --- 30 - 2Samuel 5:11-25 , 2Samuel 6:1-23 , 1Cronici cap.13 , Ioan cap.17 , --- 31 - 1Cronici cap.14, 15 si 16 , Matei 27:1-31 ,

 Iunie  --- 01 - Psalmii cap.1 , 2 si 15 , Matei 27:32-66 , --- 02 - Psalmii cap.22 , 23 si 24 , Marcu 15:1-26 , --- 03 - Psalmii cap.47 si 68  , Marcu 15:27-47 , --- 04 - Psalmii cap.89 si 96 , Luca 23:1-26 , --- 05 - Psalmii cap.100, 101 si 105 , Luca 23:27-38 , --- 06 - Psalmii cap.132 , 2Samuel cap.7 si 1Cronici cap.17 , Luca 23:39-56 , --- 07 - Psalmii cap.25 , 29 si 33 , Ioan 18:1-23 , --- 08 - Psalmii cap.36 , 39 , 2Samuel cap.8 , Ioan 18:24-40 , --- 09 - 2Samuel cap.9 , 1Cronici cap.18 , Psalmii cap.50 , Ioan 19:1-22 , --- 10 - Psalmii cap.53 , 60 si 75 , Ioan 19:23-42  , --- 11 - 2Samuel cap.10 , 1Cronici cap.19 , Psalmii cap.20 , Matei cap.28 , --- 12 - Psalmii cap.65 , 66 si 67 , Marcu cap.16 , --- 13 - Psalmii cap.69 si 70 , Luca 24:1-35, --- 14 - 2Samuel cap.11 , 12 , 1Cronici cap.20 ,  Luca 24:36-53 , --- 15 - Psalmii cap.32 , 51 si 86 ,Ioan cap.20   , --- 16 - Psalmii cap.122 , 2Samuel cap.13 , Ioan cap.21 , --- 17 - 2Samuel cap.14 si 15 , Fapte cap.1:1-2:13 , --- 18 - Psalmii cap.3 , 4 si 12 , Fapte 2:14-47 , --- 19 - Psalmii cap.13 , 28 si 55 , Fapte cap.3 , --- 20 - 2Samuel cap.16 si 17 , Fapte cap.4 , --- 21 - 2Samuel cap.18 , Psalmii cap.26 si 40 , Fapte 5:1-16 , --- 22 - Psalmii cap.58 , 61, 62 si 64, Fapte 5:17-42  , --- 23 - 2Samuel cap.19 si 20 , Fapte cap.6 , --- 24 - 2Samuel cap.21 , Psalmii cap.5 , Fapte 7:1-19 , --- 25 - Psalmii cap.38, 41 si 42 , Fapte 7:20-43 , --- 26 - 2Samuel cap.22 si 23 , Psalmii cap.57 , Fapte 7:44-60 , --- 27 - Psalmii cap.95, 97 , 98 si 99 , Fapte 8:1-25 , --- 28 - 2Samuel cap.24 , 1Cronici cap.21 si 22 , Fapte 8:26-40 , --- 29 - Psalmii cap.30 , 108 , 109 si 110 , Fapte 9:1-22 , --- 30 - 1Cronici cap.23 , 24 si 25 ,Fapte 9:23-43  ,

Iulie  --- 01 - 1Cronici cap.23 , 24 si 25 , Fapte 10:1-23 , --- 02 - Psalmii cap.131, 138 si 139 , Fapte 10:24-48  , --- 03 - Psalmii cap.143, 144 si 145 , Fapte cap.11 , --- 04 - 1Cronici cap.26 si 27 , Fapte cap.12 , --- 05 - 1Cronici cap.28 si 29 , Fapte 13:1-23 , --- 06 - Psalmii cap.127, 111, 112 , 113 si 114 , Fapte 13:24-52 , --- 07 - Psalmii cap.115 , 116 , 117 si 118 , Fapte cap.14 , --- 08 - 1Imparati cap.1 si 2 , Iacov cap.1 , --- 09 - Psalmii cap.37 , 71 si 94 , Iacov cap.2 , --- 10 - Psalmii 119:1-48 , Iacov cap.3 , --- 11 - Psalmii 119:49-104 , Iacov cap.4 , --- 12 - Psalmii 119:105-176 , Iacov cap.5 , --- 13 - 1Imparati cap.3 , 4 , 2Cronici cap.1 , Fapte 15:1-21 , --- 14 - Psalmii cap.72, Cantarea Cantarilor cap.1 si 2 , Fapte 15:22-41 , --- 15 - Cantarea Cantarilor cap. 3 , 4 si 5 , Fapte 16:1-15  , --- 16 - Cantarea Cantarilor cap.6 , 7 si 8 , Fapte 16:16-40 , --- 17 - Proverbe cap.1 si 2 , Galateni cap.1 , --- 18 - Proverbe cap.3 si 4 , Galateni cap.2 , --- 19 - Proverbe cap.5 si 6 , Galateni cap.3 , --- 20 - Proverbe cap.7 si 8 , Galateni cap.4 , --- 21 - Proverbe cap.9 si 10 , Galateni cap.5 , --- 22 - Proverbe cap.11 si 12 , Galateni cap.6 , --- 23 - Proverbe cap.13 si 14 , Fapte 17:1-15 , --- 24 - Proverbe cap.15 si 16 , Fapte 17:16-34 , --- 25 - Proverbe cap.17 si 18 , Fapte 18:1-18 , --- 26 - Proverbe cap.19 si 20 , 1Tesaloniceni cap.1 , --- 27 - Proverbe cap.21 si 22 , 1Tesaloniceni cap.2 , --- 28 - Proverbe cap.23 si 24 , 1Tesaloniceni cap.3 , --- 29 - 1Imparati cap.5 si 6 , 1 Tesaloniceni cap.4 , --- 30 - 2Cronici cap.2 si 3 , 1Tesaloniceni cap.5 , --- 31 - 1Imparati cap.7 , 2Cronici cap.4 , 2Tesaloniceni cap.1 ,

August : - 01 - 2Imparati cap.8 , 2Cronici cap.5 , 2Tesaloniceni cap.2  , --- 02 - 2Cronici cap. 6 si 7 , Psalmii cap.136 , 2Tesaloniceni cap.3 , --- 03 - Psalmii cap.134, 146 si 147 , Fapte 18:19-19:20 ,  --- 04 - Psalmii cap.148 , 149 si 150 , Fapte 10:21-41 , --- 05 - 1Imparati cap.9 , 2Cronici cap.8 , 1Corinteni cap.1 , --- 06 - Proverbe cap.25 si 26 , 1Corinteni cap.2 , --- 07 - Proverbe cap.27 , 28 si 29 , 1Corinteni cap.3 , --- 08 - Eclesiastul cap.1 , 2 si 3 , 1Corinteni cap.4  , --- 09 - Eclesiastul cap.4 , 5 si 6 , 1Corinteni cap.5 ,--- 10 - Eclesiastul cap.7 , 8 si 9 , 1Corinteni cap.6 ,  --- 11 - Eclesiastul cap.10 , 11 si 12 , 1Corinteni 7:1-24 , --- 12 - 1Imparati cap.10 si 11 , 1Corinteni 7:25-40 , --- 13 - 2Cronici cap.9 , Proverbe cap.30 si 31 , 1Corinteni cap.8 ,  --- 14 - 1Imparati cap.12 si 13 , 1Corinteni cap.9 , --- 15 - 1Imparati cap.14, 2Cronici cap.10 si 11, 1Corinteni 10:1-13 ,  --- 16 - 2Cronici cap.12 , 1Imparati 15:1-24 , 1Corinteni 10:14-33 ,  --- 17 - 2Cronici cap.13, 14 , 15 si 16 , 1Corinteni 11:1-15 ,  --- 18 - 1Imparati 15:25-34, 1Imparati 16:1-34, 2Cronici cap.17 , 1Corinteni 11:16-34 , --- 19 - 1Imparati cap.17 , 18 si 19 , 1Corinteni cap.12 ,  --- 20 - 1Imparati cap.20 si 21 , 1Corinteni cap.13 , --- 21 - 1Imparati cap.22 , 2Cronici cap.18 , 1Corinteni 14:1-20 , --- 22 - 2Cronici cap.19 , 20 , 21 si 22 , 1Corinteni 14:21-40 , --- 23 - 2Cronici cap. 23 , Obadia , Psalmii cap.82 si 83 , 1Corinteni 15:1-32 , --- 24 - 2Imparati cap.1 , 2 si 3 , 1Corinteni 15:33-58, --- 25 - 2Imparati cap.4 si 5 , 1Corinteni cap.16 , --- 26 - 2Imparati cap.6 , 7 si 8 , 2Corinteni cap.1 , --- 27 - 2Imparati cap.9 , 10 si 11 , 2Corinteni cap.2 , --- 28 - 2Imparati cap.12 , 13 , 2Cronici cap.24 , 2Corinteni cap.3, --- 29 - 2Imparati cap.14 , 2Cronici cap.25 , 2Corinteni cap.4 , --- 30 - Iona cap.1 , 2 , 3 si 4, 2Corinteni cap.5 , --- 31 - 2Imparati cap.15, 2Cronici cap.26 , 2Corinteni cap.6 ,

Septembrie : - 01 - Isaia cap.1 , 2 si 3 , 2Corinteni cap.7  , --- 02 - Isaia cap.4 , 5 si 6 , 2Corinteni cap.8 , --- 03 - Isaia cap.7 , 8 , Amos cap.1 , 2Corinteni cap.9 , --- 04 - Amos cap.2 , 3 si 4 , 2Corinteni cap.10 , --- 05 - Amos cap.5 , 6 si 7 , 2Corinteni cap.11:1-15 , --- 06 - Amos cap.8 , 9 , 2Cronici cap.27 , 2Corinteni cap.11:16:33 , --- 07 - Isaia cap.9 , 10 si 11 , 2Corinteni cap.12 , --- 08 - Isaia cap.12 , Mica cap.1 si 2 , 2Corinteni cap.13 , --- 09 - Mica cap.3 , 4 si 5 , Fapte 20:1-3 , Romani cap.1 , --- 10 - Mica cap.6 si 7 , Romani cap.2 , --- 11 - 2Cronici cap.28 , 2Imparati cap.16 si 17 , Romani cap.3 , --- 12 - Isaia cap.13 , 14 si 15 , Romani cap.4  , --- 13 - Isaia cap.16 , 17 si 18 , Romani cap.5 , --- 14 - Isaia cap.19 , 20 si 21 , Romani cap.6 , --- 15 - Isaia cap.22 si 23 , Romani cap.7 , --- 16 - Isaia cap.24 , 25 si 26 , Romani 8:1-18 ,  --- 17 - Isaia cap.27 , 2Imparati 18:1-8, 2Cronici cap.29 , Romani 8:19-39 , --- 18 - 2Cronici cap.30 , 31 , Psalmii cap.48 , Romani cap.9 , --- 19 - Osea cap.1 , 2 , 3 si 4 , Romani cap.10 , --- 20 - Osea cap.5 , 6 , 7 si 8 ,Romani 11:1-21  , --- 21 - Osea cap.9 , 10 si 11 , Romani 11:22-36 , --- 22 - Osea cap.12 , 13 si 14 , Romani cap.12 , --- 23 - Isaia cap.28 , 29 si 30 , Romani cap.13 , --- 24 - Isaia cap.31, 32 si 33 , Romani cap.14 , --- 25 - Isaia cap.34 , 35 si 36 , Romani 15:1-21 , --- 26 - Isaia cap.37 si 38 , Romani 15:22-33 , --- 27 - Isaia cap.39 , Psalmii cap.76 , Romani cap.16 , --- 28 - Isaia cap.40 si 41 , Fapte 20:4-16  , --- 29 - Isaia cap.42 si 43 , Fapte 20:17-38 , --- 30 - Isaia cap.44, 45 si 46 , Fapte 21:1-14  ,

Octombrie  --- 01 - Isaia cap.47 si 48 , Fapte 21:15-40  , --- 02 - 2Imparati 18:9-37 , 2Imparati 19:1-37 , Fapte cap.22 , --- 03 -  Psalmii cap.46 , 80 si 135 , Fapte 23:1-11 , --- 04 - Isaia cap.49 , 50 si 51 , Fapte 23:12-35 , --- 05 - Isaia cap.52, 53 si 54 , Fapte cap.24 , --- 06 - Isaia cap.55 , 56 si 57 , Fapte cap.25 , --- 07 - Isaia cap.58 , 59 si 60 , Fapte cap.26  , --- 08 - Isaia cap.61, 62 si 63 , Fapte 27:1-25 ,  --- 09 - Isaia cap.64 , 65 si 66 , Fapte 27:26-44 ,  --- 10 - 2Imparati cap.20 si 21 , Fapte 28:1-15 ,  --- 11 - 2Cronici cap.32 si 33 ,  Fapte 28:16-31 ,  --- 12 - Naum cap.1 , 2 si 3 , Coloseni cap.1 , --- 13 - 2Imparati cap.22 si 23 , Coloseni cap.2  ,  --- 14 - 2Cronici cap.34 si 35 , Coloseni cap.3 ,  --- 15 - Tefania cap.1 , 2 si 3 , Coloseni cap.4 ,  --- 16 - Ieremia cap.1 si 2 , Filimon , --- 17 - Ieremia cap.3 si 4 , Efeseni cap.1 , --- 18 - Ieremia cap.5 si 6 , Efeseni cap.2 , --- 19 - Ieremia cap.7 si 8 , Efeseni cap.3 , --- 20 -  Ieremia cap.9 si 10 , Efeseni cap.4 , --- 21 - Ieremia cap.11 , 12 si 13 , Efeseni cap.5 , --- 22 - Ieremia cap.14 , 15 si 16 , Efeseni cap.6 , --- 23 - Ieremia cap.17 , 18 si 19 , Filipeni cap.1 , --- 24 - Ieremia cap.20 , 21 si 22 , Filipeni cap.2 , --- 25 - Ieremia cap.23 si 24 , Filipeni cap.3 , --- 26 - Ieremia cap.25 si 26 , Filipeni cap.4 , --- 27 - Ieremia cap.27 si 28 , 1Timotei cap.1 , --- 28 - Ieremia cap.29 si 30 , 1Timotei cap.2 , --- 29 - Ieremia cap.31 si 32 , 1Timotei cap.3 , --- 30 - Ieremia cap.33 , 34 si 35 , 1Timotei cap.4  , --- 31 - Ieremia cap.36 si 37 , 1Timotei cap.5 ,

Noiembrie  --- 01 - Ieremia cap.38 si 39 , 1Timotei cap.6 , --- 02 - Ieremia cap.40 , Psalmii cap.74 si 79 , Tit cap.1 , --- 03 - 2Imparati cap.24 , 25 , 2Cronici cap.36 , Tit cap.2 , --- 04 - Habacuc cap.1 , 2 si 3 , Tit cap.3 , --- 05 - Ieremia cap.41 si 42 , 1Petru cap.1 , --- 06 - Ieremia cap.43 , 44 si 45 , 1Petru cap.2 , --- 07 - Ieremia cap.46 , 47 si 48 , 1Petru cap.3 ,  --- 08 - Ieremia cap.49 si 50 , 1Petru cap.4 , --- 09 - Ieremia cap.51 si 52 , 1Petru cap.5 , --- 10 - Plangerile lui Ieremia cap.1 , 2 , 3:1-36 , Evrei cap.1 , --- 11 - Plangerile lui Ieremia cap.3:37-66 , 4 si 5 , Evrei cap.2 , --- 12 - Ezechiel cap.1 , 2 si 3 , Evrei cap.3 , --- 13 - Ezechiel cap.4 , 5 si 6 , Evrei cap.4 ,  --- 14 - Ezechiel cap.7 , 8 si 9 , Evrei cap.5 , --- 15 - Ezechiel cap.10 , 11 si 12 , Evrei cap.6 , --- 16 - Ezechiel cap.13 , 14 si 15 , Evrei cap.7 , --- 17 - Ezechiel cap.16 , Evrei cap.8 , --- 18 - Ezechiel cap.17, 18 si 19 , Evrei cap.9 , --- 19 - Ezechiel cap.20 si 21 , Evrei 10:1-23 , --- 20 - Ezechiel cap.22 si 23 , Evrei 10:24-39 , --- 21 - Ezechiel cap.24 , 25 si 26 , Evrei 11:1-19 , --- 22 - Ezechiel cap.27 si 28 , Evrei 11:20-40 , --- 23 - Ezechiel cap.29 , 30 si 31 , Evrei cap.12 , --- 24 - Ezechiel cap.32 si 33 , Evrei cap.13 , --- 25 - Ezechiel cap.34 si 35 , 2Timotei cap.1 , --- 26 - Ezechiel cap.36 si 37 , 2Timotei cap.2 , --- 27 - Ezechiel cap.38 si 39 , 2Timotei cap.3 , --- 28 - Ezechiel cap.40 , 2Timotei cap.4 , --- 29 - Ezechiel cap.41 si 42 , 2Petru cap.1 , --- 30 - Ezechiel cap.43 si 44 , 2Petru cap.2 ,

Decembrie  --- 01 - Ezechiel cap.45 si 46 , 2Petru cap.3 , --- 02 - Ezechiel cap.47 si 48 , Iuda , --- 03 - Ioel cap.1 , 2 si 3 , 1Ioan cap.1 , --- 04 - Daniel cap.1 si 2 , 1Ioan cap.2 , --- 05 - Daniel cap.3 si 4 , 1Ioan cap.3 , --- 06 - Daniel cap.5 si 6 , 1Ioan cap.4  , --- 07 - Daniel cap.7 si 8 , 1Ioan cap.5 , --- 08 - Daniel cap.9 si 10 , 2Ioan , --- 09 - Daniel cap.11 si 12 , 3Ioan , --- 10 - Ezra cap.1 si 2 , Apocalipsa cap.1 , --- 11 - Ezra cap.3 , 4 si 5 , Apocalipsa cap.2 , --- 12 - Ezra cap.6 , Psalmii cap.137 , Apocalipsa cap.3  , --- 13 - Hagai cap.1 si 2 , Apocalipsa cap.4 ,  --- 14 - Zaharia cap.1 , 2 si 3 , Apocalipsa cap.5 , --- 15 - Zaharia cap.4 , 5 si 6 , Apocalipsa cap.6 , --- 16 - Zaharia cap.7 , 8 si 9 , Apocalipsa cap.7 , --- 17 - Zaharia cap.10 , 11 si 12 , Apocalipsa cap.8 , --- 18 - Zaharia cap.13 si 14 , Apocalipsa cap.9 , --- 19 - Estera cap.1 , 2 si 3 , Apocalipsa cap.10  , --- 20 - Estera cap.4 , 5 si 6 , Apocalipsa cap.11 , --- 21 - Estera cap.7 , 8 , 9 si 10 , Apocalipsa cap.12 ,  --- 22 - Ezra cap.7 si 8 , Apocalipsa cap.13 , --- 23 - Ezra cap.9 si 10 , Apocalipsa cap.14 , --- 24 - Neemia cap.1 , 2  si 3 , Apocalipsa cap.15 , --- 25 - Neemia cap.4 si 5 , Apocalipsa cap.16 , --- 26 - Neemia cap.6 si 7 , Apocalipsa cap.17 , --- 27 - Neemia cap.8 si 9 , Apocalipsa cap.18 , --- 28 - Neemia cap.10 si 11 , Apocalipsa cap.19 , --- 29 - Neemia cap.12 si 13, Apocalipsa cap.20 , --- 30 - Maleahi cap.1 si 2 , Apocalipsa cap.21 , --- 31 - Maleahi cap.3 si 4 , Apocalipsa cap.22 ,

Trebuie să fii membru al Creștin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Creștin3D

Trimiteți-mi un e-mail când oamenii răspund –

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter