Satana

"Satana"un personaj care pe buzele celor ce injura apare des , un personaj de care unii se tem si sa-i pronunte numele ca sa nu-si faca simtita prezenta , un personaj pe care unii il considera un mit, altii se inchina acestuia ,

- in orice conflict , cunoasterea adversarului iti ofera posibilitatea de a sti cum sa iesi biruitor

Pavel anunta in Romani 16:20a " Dumnezeul pacii va zdrobi in curand pe Satana sub picioarele voastre."

in 2Corinteni 2:11 " ca sa nu lasam pe Satana sa aiba un castig de la noi; caci nu suntem in nestiinta despre planurile lui. "  mai ales ca "chiar Satana se preface intr-un inger de lumina. (2Corinteni 11:14b)" ca sa insele oamenii

Zaharia 3:1 " El (ingerul) mi-a aratat pe marele preot Iosua stand in picioare inaintea Ingerului Domnului si pe Satana stand la dreapta lui ca sa-l parasca. "

Iov 1:6:12

"Fiii lui Dumnezeu au venit intr-o zi de s-au infatisat inaintea Domnului. Si a venit si Satana in mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: <De unde vii ?>

Si Satana a raspuns Domnului: <De la cutreierarea pamantului si de la plimbarea pe care am facut-o pe el.>

Domnul a zis Satanei: <Ai vazut pe robul Meu Iov ? Nu este nimeni ca el pe pamant. Este un om fara prihana si curat la suflet, care se teme de Dumnezeu si se abate de la rau.>

Si Satana a raspuns Domnului: <Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu ? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui si tot ce este al lui ? Ai binecuvantat lucrul mainilor lui, si turmele lui acopera tara. Dar ia intinde-Ti mana si atinge-Te de tot ce are, si sunt incredintat ca Te va blestema in fata.?

Domnul a zis Satanei: <Iata, iti dau pe mana tot ce are, numai asupra lui sa nu intinzi mana.>

Si Satana a plecat dinaintea Domnului."

deci, la acest subiect , va invit sa cautam a cunoaste acest personaj , cine este, cu ce se ocupa, cu cine colaboreaza ,etc. ca sa implinim ce spunea Pavel in textul amintit deja din 2Corinteni 2:11 "ca sa nu lasam pe Satana sa aiba un castig de la noi; caci nu suntem in nestiinta despre planurile lui. "

Trebuie să fii membru al Creștin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Creștin3D

Trimiteți-mi un e-mail când oamenii răspund –

Răspunsuri

 • Matei 4:1-11

  Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.  

  Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

  Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”   „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”

  Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”   „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”

  Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

  Luca 4:1-13

  Marcu 1:12-13

 • Luca 10:17-20

  Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.”

  Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

 • 2Tesaloniceni 2:9

  Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase

 • 1Corinteni 5:4-5

  În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.  

  1Timotei 1:20

  Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se înveţe să nu hulească.

 • Faptele Apostolilor 26:17-18

  Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”

 • 1Cronici 21:1

  Satana s-a sculat împotriva lui Israel şi a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel.

 • 2Corinteni 12:7

  Şi, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.

 • 1Timotei 5:14-15

  Vreau, dar, ca văduvele tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au şi întors să urmeze pe Satana.  

 • 1Corinteni 7:5

  Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre.

 • 1Tesaloniceni 2:18

  Astfel, o dată şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana.

Acest răspuns a fost șters.

Forum Categories

 

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter