"Saptamana Patimilor"

 "Saptamana Patimilor" din Latina  Hebdomas Sancta sau Hebdomas Maior, „Saptamana Mare”; in greaca : Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, Hagia kai Megale Hebdomas,  este saptamana inainte de Paste,

- se pare ca prima mentiune despre "Saptamana Patimilor" ar fi de la sfarsitul secolului IV d.Hr. , regasinduse in jurnalul de pelerinaj in zona Iudeii, al unei posibile calugarite pe nume Aeteria (Egeria) care a descris cateva "slujbe" crestine din Ierusalim , ea amintind si de ceva procesiuni de pomenire a intrarii lui Isus, Fiul lui Dumnezeu in Ierusalim, si despre slujbele in care se aminteau ultimele zile ale lui Isus,

1. "Saptamana Patimilor" , incepe oare odata cu Ioan 11:35 cand se arata : "Isus plangea. " cu ocazia premergatoare invierii lui Lazar, continuind cu a doua oara cand Isus a plans , pe cand se apropia de Ierusalim Luca 19:41 "Cand S-a apropiat de cetate si a vazut-o, Isus a plans pentru ea " , si se sfarsea inainte de Invierea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu ?

2. "Saptamana Patimilor" , incepe oare odata cu momentul arestarii lui Isus, sfarsinduse tot inainte de Inviere ?

3. In ce au constat "Patimile" lui Mesia ?

4, incercati o distribuire a "patimilor" pe zile, ce patime ar fi putut avea loc in fiecare zi a acelei saptamani

- extrag de AICI ,  o desfasurare in mod cronologic a evenimentelor din acea perioada , pentru a cunoaste mai usor cele petrecute si eventual a putea separa pe zile , cam ce ar trebui sa ne reamintim in "Saptamana Mare" , "Saptamana Patimilor"

117. Moartea si invierea lui Lazar : Ioan 11:1-44,
118. Sinedriul se hotareste sa-L omoare pe Isus : Ioan 11:45-54,
119: Isus spre Ierusalim , prin Samaria si Galileea - Isus vindeca zece leprosi : Luca 17:11-19,
120. Raspunsul lui Isus la intrebarea fariseilor despre venirea Imparatiei lui Dumnezeu si le arata uenicilor cateva semnalmente : Luca 17:20-37,
121, Isus ca sa-i incurajeze pe ucenici sa se roage neincetat le spune pilda judecatorului nedrept : Luca 18:1-8,
122. Isus ca sa preintampine increderea in sine a ucenicilor , le spune pilda cu vamesul si fariseul la inchinare : Luca 18:9-14,
123. Invataturi despre divort : Matei 19:1-12, Marcu 10:1-12,
124. Invataturi despre copii : Matei 19:13-15, Marcu 10:13-16, Luca 18:15-17,
125. Un tanar fruntas bogat, dornic sa afle conditiile necesare pentru a mosteni viata vesnica , ajunge dezamagit : Luca 18:18-30, Marcu 10:17-31, Matei 19:16-30,
126. Pilda lucratorilor viei : Matei 20:1-16,
127. Isus vesteste iminenta moarte a Sa : Matei 20:17-19, Marcu 10:32-34, Luca 18: 31-34,
128. Raspunsul lui Isus la cererea mamei fiilor lui Zebedei : Matei 20:20-28, Marcu 10:35-45,
129. Isus la Ierihon vindeca doi orbi : Matei 20: 29-34,
130. Isus la Ierihon il vindeca si pe orbul Bartimeu : Marcu 10:46-52, Luca 18:35-43,
131. Intalnirea in Ierihon a lui Isus cu vamesul Zacheu : Luca 19:1-10,
132. Pilda celor zece poli : Luca 19:11-28,
133. Isus in Betania , - sosirea in Betania a lui Isus : Ioan 11:55-12:1,
134. Isus este celebrat la o cina in Betania , si este uns cu mir pe picioare : Ioan 12:2-11,
135. Pregatirea lui Isus pentru a intra in Ierusalim : Matei 21:1-6, Marcu 11:1-6, Luca 19:29-34,
136. Intrarea festiva a lui Isus in Ierusalim : Ioan 12:12-19, Luca 19:34-44, Matei 21:7-11, Marcu 11:7-11,
137. “Saptamana Patimilor” - Blestemarea smochinului : Marcu 11:12-14, Matei 21:18-19,
138. Isus “curata” Templul : Marcu 11:15-19, Matei 21:12-13, Luca 19:45-48,
139. Isus vindeca orbi , schiopi, in Templu , dupa care se intoarce in Betania : Matei 21:14-17
140. Smochinul uscat : Marcu 11:20-26, Matei 21:20-22,
141. Controversele preotilor cei mai de seama , fariseilor , cu Isus - preotii cei mai de seama si fariseii contesta autoritatea lui Isus : Matei 21:23-27, Marcu 11:27-33, Luca 20:1-8,
142. Pilda celor doi fii spusa de Isus ca sa demonstreze pierderea intaietatii de catre preotii acelor vremuri : Matei 21:28-32,
143. Pilda vierilor (arendasilor) , spusa de Isus pentru a demonstra lepadarea Israelului si predarea mostenirii unui alt neam , care urma sa aduca roade : Matei 21:33-46, Marcu 12:1-12, Luca 20:9-19,
144. Pilda nuntii fiului de imparat , spusa de Isus pentru a demonstra indiferenta poporului ales de Domnul la chemarea pentru Ospatul Ceresc si consecintele : Matei 22:1-14,
145. Fariseii isi trimit ucenicii lor impreuna cu irodienii ca sa-L ispiteasca pe Isus : Matei 22:15-22, Marcu 12:13-17, Luca 20:20-26,
146, Saducheii , care nu cred in inviere, pornesc o controversa cu Isus pe aceasta tema : Matei 22:23-33, Marcu 12:18-27, Luca 20:27-40,
147. Fariseii ca sa-L ispiteasca pe Isus , provoaca o discutie pe tema Legii : Matei 22:34-40, Marcu 12:28-34,
148. Isus ii intreaba pe farisei, ce cred despre Mesia : Matei 22:41-46, Marcu 12:35-37, Luca 20:41-44,
149. Isus aduce sapte mustrari fariseilor si carturarilor : Matei 23:1-39, Marcu 12:38-40, Luca 20:45-47,
150. Isus in fata vistieriei Templului arata darnicia din toata inima : Marcu 12:41-44, Luca 21:1-4
151. Cuvantarea apocaliptica a lui Isus : Matei 24:1-25:46, Marcu 13:1-37, Luca 21:5-38,
152. Niste greci vor sa-L vada pe Isus , motiv ca Isus sa anunte ca venise “ceasul mortii” Sale si a dezvaluit cum va fi : Ioan 12:20-36, Matei 26:1-2,
153. Isus respins de evrei din cauza necredintei : Ioan 12:37-50,
154. Uneltirea impotriva lui Isus : Matei 26:3-5, Marcu 14:1-2, Luca 22:1-2,
155. Isus retras in Betania, in casa lui Simon leprosul, ii este uns cu mir capul : Matei 26:6-13, Marcu 14:3-9,
156. Isus este tradat : Matei 26:14-16, Marcu 14:10-11, Luca 22:3-6,
157. Ultima Sarbatoare a Pastelui iudaic - inainte de praznicul Pastelui iudaic, Isus spala picioarele ucenicilor : Ioan 13:1-17,
158. Pregatirile pentru Sarbatoarea Pastelui iudaic : Matei 26:17-19, Marcu 14:12-16,Luca 22:7-13,
159. Serbarea Pastelui iudaic : Matei 26:26-29, Marcu 14:22-25, Luca 22:14-20,
160. Descoperirea vanzatorului : Luca 22:21-22, Ioan 13:18-20, Matei 26:20-25, Marcu 14:17-21,
161. Preocuparea ucenicilor de a sti cine va fi succesorul lui Isus : Luca 22:23-30,
162. Isus prezice lepadarea lui Petru : Matei 26:30-35, Ioan 13:31-38, Marcu 14:26-31, Luca 22:31-38,
163. Ultimile cuvantari spuse de Isus ucenicilor Sai : Ioan 14:1-16:33,
164. Rugaciunea de Mare Preot a lui Isus : Ioan 17:1-26,
165. Rugaciunea lui Isus din Gradina Ghetsimani : Ioan 18:1, Matei 26:36-46, Marcu 14:32-42, Luca 22:39-46,
166. Judecata la care a fost supus Domnul Isus - Arestarea lui Isus :Ioan 18:2-12, Matei 26:47-56, Marcu 14:43-52, Luca 22:47-53,
167. Isus dus spre judecata lui Anna , socrul marelui preot : Ioan 18:12-14,
168. Prima lepadare a lui Petru : Ioan 18:15-18, Marcu 14:66-68, Luca 22:55-57, Matei 26:69-70,
169. Isus in fata lui Anna : Ioan 18:19-23,
170. Isus dus sa fie judecat de Caiafa, marele preot : Ioan 18:24, Matei 26:57-58, Marcu 14:53-54, Luca 22:54,
171, A doua si a treia lepadare a lui Petru : Matei 26:71-75, Marcu 14:69-72, Luca 22:58-62, Ioan 18:25-27,
172. Isus judecat de Caiafa : Matei 26:59-68, Marcu 14:55-65, Luca 22:63-65,
173. Isus inaintea Sinedriului : Matei 27:1, Marcu 15:1, Luca 22:66-71,
174. Isus dus la Pilat : Matei 27:2, Luca 23:1, Ioan 18:28,
175. Moartea lui Iuda : Matei 27:3-10,
176. Isus in fata lui Pilat : Matei 27:11-14, Marcu 15:2-5, Luca 23:2-5, Ioan 18:29-38,
177. Isus judecat de Irod : Luca 23:6-12,
178. Isus din nou in fata lui Pilat : Matei 27:15-26, Marcu 15:6-15, Luca 23:13-25, Ioan 18:39-19:16,
179. Isus batjocorit de soldati : Matei 27:27-30, Marcu 15:16-19,
180. Drumul spre Calvar : Matei 27:31-34, Marcu 15:20-23, Luca 23:26-32, Ioan 19:16-17,
181. Crucificarea Domnului Isus : Matei 27:35-56, Marcu 15:24-41, Luca 23:33-49, Ioan 19:18-30,
182. Inmormantarea Domnului Isus : Matei 27:57-60, Marcu 15:42-46, Luca 23:50-54, Ioan 19:31-42,
183. Femeile la Mormant : Matei 27:61, Marcu 15:47, Luca 23:55-56,
184. Paza la Mormant : Matei 27:62-66,

Trebuie să fii membru al Creștin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Creștin3D

Trimiteți-mi un e-mail când oamenii răspund –

Răspunsuri

 • Invierea lui Lazar a fost Vineri inainte de intrarea lui Isus in Ierusalim; si Sambata, Maria Magdalena I-a uns la Isus picioarele cu mir in casa lui Lazar. Incepand de la Invierea lui Lazar pana la invierea Domnului Isus, in fiecare zi este trecut in Biblie ce s-a petrecut, dar "saptamana mare" se numeste de la Intrarea lui Isus in Ierusalim pana la invierea lui Isus pentru ca este singura saptamana in care in Biblie scrie absolut in fiecare zi din saptamana ce s-a petrecut

 • Duminica inainte cu o saptamana de inviere - Floriile: Intrarea lui Isus in Ierusalim

  Luni - Curatirea Templului

  Marti - Ziua controverselor: Ziua in care Isus a vorbit despre moartea Sa si despre vemurile sfarsitului

  Miercuri - Ziua tradarii: Maria Magdalena a uns capul lui Isus cu mir si Iuda Iscarioteanul L-a tradat

  Joi - Cina cea de taina: Isus a praznuit pastele cu ucenicii, apoi a fost cu ucenicii in gradina Ghetsimani unde a fost prins si a fost dus sa fie judecat

  VinerI - Vinerea mare: Isus a fost judecat. L-au dus de L-au rastignit, a murit si a fost ingrropat

  Sambata - Ziua in care Isus a stat toata ziua in mormant

  Duminica - Pastele: Inviera Domnului Isus Hristos

Acest răspuns a fost șters.

Forum Categories

 

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter