pentru ziua de azi reflectez la :

   "Un preot si un dascal stateau pe marginea soselei cu o pancarda in mana pe care scria : "Sfarsitul e aproape ! Caiti-va ! "

 Pe langa ei treceau masini, si imediat dupa fiecare masina se auzea o bufnitura ,si o explozie

 Dupa o vreme , dascalul intreaba : - Parinte , nu ar fi mai bine ca pe pancarda sa scriem : "Podul din fata este rupt " ?"

---- din nefericire ne multumim prea des doar a atentiona , a sfatui , fara sa tinem cont de ansamblul vietii a fiecarei persoane,  e usor sa folosim doar lozinci, dar fara sa si enuntam o aplicatie practica , desi fiecare zi din viata isi are propriul istoric, neglijam ca pentru fiecare actiune este necesara o anume aplicare , iar asta nu ar trebui sa fie asa , ni se cere ca zi si noapte sa cugetam la Cuvantul Domnului, si gandurile trebuiesc impartasite si cu altii, cam asta as vrea sa fac prin acest topic , respectiv sa impartasesc in scris la ce reflectez din cand in cand , prin comentariu mai jos

Trebuie să fii membru al Crestin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Crestin3D

Trimiteți-mi un e-mail când oamenii răspund –

Răspunsuri

 • "Dar vreau să știţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos" (1Corinteni 11:3)
 • "Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine." (Galateni 2:20 , versiunea D.Cornilescu)
  "Am fost crucificat împreună cu Cristos; și (acum) trăiesc. Dar ce trăiesc acum nu mă mai reprezintă, ci Cristos este Cel care trăiește această viață în mine. Astfel, eu îmi trăiesc viața pe pământ prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit. El S-a oferit pe Sine Însuși (ca Sacrificiu) pentru mine" (versiunea actualizata 2018)
  "19......Am fost răstignit împreună cu Cristos 20 şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine." (versiunea NTLR)
  "m'am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel ce trăiește în mine; ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc întru credința în Fiul lui Dumnezeu, Cel ce m'a iubit și pe Sine Însuși S'a dat pentru mine" (versiunea ortodoxa Anania)
  "Aşadar, nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi ceea ce trăiesc acum în trup, trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pentru mine" (versiunea romano-catolica)
  "Si sunt tintuit pe stalp cu Cristos. Nu mai sunt eu cel care traieste , ci Cristos traieste in unitate cu mine. Intr-adevar, viata pe care o traiesc acum in carne o traiesc prin credinta in Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si s-a dat pe sine pentru mine." (versiunea iehovista)
 • 1Corinteni 6:14
  "Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa." (versiunea D.Cornilescu)
  "Și Dumnezeu care l-a înviat pe Stăpânul nostru, va învia și corpurile noastre prin forța Sa" (versiunea actualizata 2018)
  "Iar Dumnezeu L-a înviat şi pe Domnul şi ne va învia şi pe noi prin puterea Sa" (versiunea interconfesionala 2009)
  "Deci, Dumnezeu, cari L-a-nviat
  Pe Domnul – sunt încredințat –
  Căci cu puterea Sa, apoi,
  O să ne-nvie și pe noi." (versiunea in versuri 2014)
 • 1Corinteni 5:7-8 "Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum și sunteţi, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăţiei și adevărului." (versiunea D.Cornilescu)
  "Eliminați deci vechea „drojdie”, ca să fiți (ca) o „cocă” nouă, fără (acea) „drojdie”, așa cum este statutul vostru. Vă cer acest lucru pentru că deja Cristos, Mielul nostru de Paște, a fost sacrificat! Deci să participăm la această sărbătoare nu cu vechea „drojdie”, nici cu cea a urii și a răutății, ci cu „pâini făcute fără drojdie”, adică trăind în sinceritate și în adevăr" (versiunea actualizata 2018)
  " Curăţaţi drojdia veche, ca să fiţi un aluat nou, fără drojdie, cum de fapt şi sunteţi, întrucât Cristos, Mielul nostru de Paşte, a fost jertfit. Aşadar, să sărbătorim nu cu drojdia veche, nici cu drojdia răutăţii şi ticăloşiei, ci cu azimele sincerităţii şi adevărului." (versiunea NTLR)
  "Curăţiţi plămădeala cea veche, ca să fiţi un aluat nou, precum şi sunteţi, fără drojdie, căci Paştele nostru a fost jertfit: adică, Hristos. Aşa încât prăznuim nu cu plămădeala cea veche, nici cu drojdia răutăţii şi a vicleniei, ci cu azimele adevărului şi ale curăţiei inimii." (versiunea interconfesionala)
 • 1Corinteni 3:23 "și voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu"
 • "Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui." (Ioan 20:31 versiunea D.Cornilescu)
  " Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeţi să credeţi (Unele mss conţin: să continuaţi să credeţi ) că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui." (versiunea NTLR)
  "Dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în numele Lui." (Ioan 20:31 versiunea actualizata 2018)
  "Dar acestea sunt scrise, ca voi să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; și astfel, crezând, să aveți viață prin numele lui" (versiunea Fidela)
 • "Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: <Eloi, Eloi, Lama Sabactani ?>, care, tălmăcit, înseamnă: <Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit ?> (Marcu 15:34,)
 • - "Cine zice: <Îl cunosc>, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el." (1Ioan 2:4)

  - "Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.   Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.   Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.  " (1Ioan 1:5-7)

  - "Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?   Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?   Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”  De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.  Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”  (2Corinteni 6:14-18)

  - Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!  Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce şi apă amară?  Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. 

  Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!  Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.  

  Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.  

  Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.  (Iacov 3:10-18)

 • - " Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci <da> al vostru să fie <da>, şi „nu” să fie <nu> ca să nu cădeţi sub judecată.  " (Iacov 5:12)

  - " Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.  " (Coloseni 4:6)

  - " Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,  având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.  " (1Petru 3:15-16)

  - " Când un om va face o juruinţă Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduinţă, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură. " (Numeri 30:2)

  - " Dacă faci o juruinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeţi s-o împlineşti; căci Domnul Dumnezeul tău îţi va cere socoteală, şi te vei face vinovat de un păcat. 

  Dacă te fereşti să faci o juruinţă, nu faci un păcat. Dar să păzeşti şi să împlineşti ce-ţi va ieşi de pe buze, şi anume juruinţele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău şi pe care le vei rosti cu gura ta.  " (Deuteronom 23:21-23)

  - "Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: „Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.” Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău." (Matei 5:33-37)

  - "Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. " (Deuteronom 5:11)

 • - " Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.   Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,   aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viaţă.  " (1Timotei 6:17-19)

  - " Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona." Matei 6:24)

  - " Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. " (1Timotei 6:6-11)

  - " Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului: „Tu eşti nădejdea mea;” dacă m-am îngâmfat de mărimea averilor mele, de mulţimea bogăţiilor pe care le dobândisem; dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă, şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură: şi aceasta este tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus! " (Iov 31:24-28)

  - "Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”  (Evrei 13:5-6)

  - "Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta. Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; căci bogăţia îşi face aripi şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri. " (Proverbe 23:4-5)

  - ' Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii;ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră." Matei 6:19-21)

  - " Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit." (Proverbe 28:20)

Acest răspuns a fost șters.

Forum Categories

 

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter