pentru ziua de azi reflectez la :

   "Un preot si un dascal stateau pe marginea soselei cu o pancarda in mana pe care scria : "Sfarsitul e aproape ! Caiti-va ! "

 Pe langa ei treceau masini, si imediat dupa fiecare masina se auzea o bufnitura ,si o explozie

 Dupa o vreme , dascalul intreaba : - Parinte , nu ar fi mai bine ca pe pancarda sa scriem : "Podul din fata este rupt " ?"

---- din nefericire ne multumim prea des doar a atentiona , a sfatui , fara sa tinem cont de ansamblul vietii a fiecarei persoane,  e usor sa folosim doar lozinci, dar fara sa si enuntam o aplicatie practica , desi fiecare zi din viata isi are propriul istoric, neglijam ca pentru fiecare actiune este necesara o anume aplicare , iar asta nu ar trebui sa fie asa , ni se cere ca zi si noapte sa cugetam la Cuvantul Domnului, si gandurile trebuiesc impartasite si cu altii, cam asta as vrea sa fac prin acest topic , respectiv sa impartasesc in scris la ce reflectez din cand in cand , prin comentariu mai jos

Trebuie să fii membru al Crestin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Crestin3D

Trimiteți-mi un e-mail când oamenii răspund –

Răspunsuri

 • "Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui." (Ioan 20:31 versiunea D.Cornilescu)
  " Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeţi să credeţi (Unele mss conţin: să continuaţi să credeţi ) că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui." (versiunea NTLR)
  "Dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în numele Lui." (Ioan 20:31 versiunea actualizata 2018)
  "Dar acestea sunt scrise, ca voi să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; și astfel, crezând, să aveți viață prin numele lui" (versiunea Fidela)
 • "Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: <Eloi, Eloi, Lama Sabactani ?>, care, tălmăcit, înseamnă: <Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit ?> (Marcu 15:34,)
 • - "Cine zice: <Îl cunosc>, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el." (1Ioan 2:4)

  - "Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.   Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.   Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.  " (1Ioan 1:5-7)

  - "Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?   Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?   Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”  De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.  Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”  (2Corinteni 6:14-18)

  - Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!  Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce şi apă amară?  Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. 

  Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!  Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.  

  Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.  

  Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.  (Iacov 3:10-18)

 • - " Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci <da> al vostru să fie <da>, şi „nu” să fie <nu> ca să nu cădeţi sub judecată.  " (Iacov 5:12)

  - " Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.  " (Coloseni 4:6)

  - " Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,  având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.  " (1Petru 3:15-16)

  - " Când un om va face o juruinţă Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduinţă, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură. " (Numeri 30:2)

  - " Dacă faci o juruinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeţi s-o împlineşti; căci Domnul Dumnezeul tău îţi va cere socoteală, şi te vei face vinovat de un păcat. 

  Dacă te fereşti să faci o juruinţă, nu faci un păcat. Dar să păzeşti şi să împlineşti ce-ţi va ieşi de pe buze, şi anume juruinţele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău şi pe care le vei rosti cu gura ta.  " (Deuteronom 23:21-23)

  - "Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: „Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.” Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău." (Matei 5:33-37)

  - "Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. " (Deuteronom 5:11)

 • - " Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.   Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,   aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viaţă.  " (1Timotei 6:17-19)

  - " Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona." Matei 6:24)

  - " Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. " (1Timotei 6:6-11)

  - " Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului: „Tu eşti nădejdea mea;” dacă m-am îngâmfat de mărimea averilor mele, de mulţimea bogăţiilor pe care le dobândisem; dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă, şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură: şi aceasta este tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus! " (Iov 31:24-28)

  - "Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”  (Evrei 13:5-6)

  - "Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta. Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; căci bogăţia îşi face aripi şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri. " (Proverbe 23:4-5)

  - ' Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii;ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră." Matei 6:19-21)

  - " Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit." (Proverbe 28:20)

 • - "Sarpele era mai siret decat toate fiarele campului pe care le facuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii : <OARE A ZIS DUMNEZEU CU ADEVARAT : SA NU MANCATI DIN TOTI POMII DIN GRADINA ?> " (Geneza 3:1)
  - " Cat priveste legaturile cu oamenii , eu , dupa cuvantul buzelor Tale, ma feresc de calea celor asupritori ; pasii mei stau neclintiti pe cararile Tale si nu mi se clatina picioarele." (Psalm 17:4-5)
  - " Cuvantul lui Hristos sa locuiasca din belsug in voi in toata intelepciunea, Invatati-va si sfatuiti-va unii pe altii cu psalmi, cu cantari de lauda si cu cantari duhovnicesti, cantand lui Dumnezeu cu multumire in inima voastra S i orice faceti, cu cuvantul sau cu fapta, sa faceti totul in Numele Domnului Isus si multumiti, prin El, lui Dumnezeu Tatal." (Coloseni 3:16-17)
  - "Nu te mira ca ti-am zis : <Trebuie sa va nasteti din nou.>" (Ioan 3:7)
  - "dar Dumnezeu stie ca, in ziua cand veti manca din el, vi se vor deschide ochii si veti fi Dumnezeu, cunoscand binele si raul.> " (Geneza 3:5)

 • complectare :

  - "Cel ce nu primise decat un talant a venit si el si a zis: <Doamne, am stiut ca esti om aspru, care seceri de unde n-ai semanat si strangi de unde n-ai vanturat: mi-a fost teama si m-am dus de ti-am ascuns talantul in pamant; iata-ti ce este al tau! >

  Stapanul sau i-a raspuns: <Rob viclean si lenes! Ai stiut ca secer de unde n-am semanat si ca strang de unde n-am vanturat; prin urmare se cadea ca tu sa-mi fi dat banii la zarafi si, la venirea mea, eu mi-as fi luat inapoi cu dobanda ce este al meu! 

  Luati-i, dar, talantul si dati-l celui ce are zece talanti. Pentru ca celui ce are i se va da, si va avea de prisos; dar de la cel ce n-are se va lua si ce are! Iar pe robul acela netrebnic, aruncati-l in intunericul de afara: acolo va fi plansul si scrasnirea dintilor.> " (Matei 25:24-30)

  - "<Nevoiti-va sa intrati pe usa cea stramta. Caci va spun ca multi vor cauta sa intre, si nu vor putea. Odata ce Stapanul casei Se va scula si va incuia usa, si voi veti fi afara si veti incepe sa bateti la usa si sa ziceti: "Doamne, Doamne, deschide-ne!", drept raspuns, El va va zice: "Nu stiu de unde sunteti."  Atunci veti incepe sa ziceti: "Noi am mancat si am baut in fata Ta, si in ulitele noastre ai invatat pe norod." Si El va raspunde: "Va spun ca nu stiu de unde sunteti; departati-va de la Mine, voi toti lucratorii faradelegii." 

  Va fi plansul si scrasnirea dintilor, cand veti vedea pe Avraam, pe Isaac si pe Iacov si pe toti prorocii in Imparatia lui Dumnezeu, iar pe voi scosi afara.

  Vor veni de la rasarit si de la apus, de la miazanoapte si de la miazazi si vor sedea la masa in Imparatia lui Dumnezeu. Si iata ca sunt unii din cei de pe urma, care vor fi cei dintai, si sunt unii din cei dintai, care vor fi cei de pe urma."  (Luca 13:24-30)

  sandu a spus :

  pentru ziua de azi reflectez la :
     Un preot si un dascal stateau pe marginea soselei cu o pancarda in mana pe care scria : Sfarsitul e aproape ! Caiti-va !  Pe langa ei treceau…
 • - "Tot asa va fi si la sfarsitul veacului. Ingerii vor iesi, vor desparti pe cei rai din mijlocul celor buni si-i vor arunca in cuptorul aprins ; acolo va fi plansul si scrasnirea dintilor." (Matei 13:49-50)
  - "Atunci le voi spune curat : <Niciodata nu v-am cunoscut ; departati-va de la Mine, voi toti care lucrati faradelege.>" (Matei 7:23)
  - "Apoi va zice celor de la stanga Lui. Duceti-va de la Mine, blestematilor, in focul cel vesnic care a fost pregatit diavolului si ingerilor lui ! Caci am fost flamand , si nu Mi-ati dat sa mananc ; Mi-a fost sete, si nu Mi-ati dat sa beau ; am fost strain, si nu M-ati primit ; am fost gol, si nu M-ati imbracat ; am fost bolnav si in temnita, si n-ati venit la Mine.
  Atunci Ii vor raspunde si ei : <Doamne, cand Te-am vazut noi flamand , sau fiindu-Ti sete, sau strain, sau gol, sau bolnav, sau in temnita, si nu Ti-am slujit ?>
  Si El , drept raspuns , le va zice : <Adevarat va spun ca, ori de cate ori n-ati facut aceste lucruri unuia dintre acesti foarte neinsemnati frati ai Mei, Mie nu Mi le-ati facut.>
  Si acestia vor merge in pedeapsa vesnica, iar cei neprihaniti vor merge in viata vesnica." (Matei 25:41-46)
  - "Iar fiii Imparatiei vor fi aruncati in intunericul de afara , unde va fi plansul si scrasnirea dintilor." (Matei 8:12)
  - "Imparatul a intrat sa-si vada oaspetii ; si a zarit acolo pe un om care nu era imbracat in haina de nunta. <Prietene> , i-a zis el , <cum ai intrat aici fara sa ai haina de nunta ?> Omul acela a amutit. Atunci imparatul a zis slujitorilor sai : <Legati-i mainile si picioarele si luati-l si aruncati-l in intunericul de afara ; acolo va fi plansul si scrasnirea dintilor." (Matei 22:11-13)

 • - 1Corinteni 3:16 " Nu stiti ca voi sunteti templul lui Dumnezeu si ca Duhul lui Dumnezeu locuieste in voi ?"
  - Coloseni 1:26-27 " Vreau sa zic : taina ascunsa din vesnicii si in toate veacurile , dar descoperita acum sfintilor Lui, carora Dumnezeu a voit sa le faca cunoscut care este bogatia slavei tainei acesteia intre Neamuri, si anume ; Hristos in voi, nadejdea slavei."
  - Ioan 17:23 " EU IN EI, SI TU IN MINE - pentru ca ei sa fie in chip desavarsit una, ca sa cunoasca lumea ca Tu M-ai trimis si ca i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine."
  - Apoalipsa 3:20 " Iata, Eu stau la usa si bat. Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa, voi intra la el, voi cina cu el, si el cu Mine."
  - Romani 8:9 " Voi insa nu mai sunteti pamantesti, ci duhovnicesti , daca Duhul lui Dumnezeu locuieste in adevar in voi. Daca n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui."
  - Galateni 2:20 " Am fost rastignit impreuna cu Hristos, si traiesc,.... dar nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Si viata, pe care o traiesc acum in trup , o traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat pe Sine insusi pentru mine."
  - Efeseni 3:17 " asa incat Hristos sa locuiasca in inimile voastre prin credinta ; pentru ca, avand radacina si temelia pusa in dragoste."
  - Efeseni 3:19 " si sa cunoasteti dragostea lui Hristos care intrece orice cunostinta , ca sa ajungeti plini de toata plinatatea lui Dumnezeu ."
  - 1 Ioan 3:24 " Cine pazeste poruncile Lui ramane in El, si El in el, Si cunoastem ca El ramane in noi prin Duhul pe care ni L-a dat."

 • Psalmii cap.151
  - acest psalm nu se gaseste in bibliile catolice si neoprotestante , dar Septuaginta a pastrat acest psalm , si este considerat necanonic , desi se afirma ca psalmul a fost scris de David cu propria sa mana, alcatuit pe vremea cand a avut loc lupta cu Goliat
  - unii considera psalmul ca un epilog apocrif al cartii
  - cum din scrierile poetice nu se pot face baze de plecare spre vreo doctrina datorita caracterului literar , ne este util sa stim si acest psalm , fara sa avem retineri , sau sa acuzam ca ar fi un adaus la Biblie,
  - mai jos scriu versiuni de traducere a acestui psalm 151, util celor ce nu citesc traduceri ortodoxe
  -------------
  traducerea Ortodoxa : Psalmul 151
  1. Mic eram intre fratii mei si tanar in casa tatalui meu ; pasteam oile tatalui meu
  2. Mainile mele au facut harpa si degetele mele au intocmit psaltirea.
  3. Si cine va vesti Domnului meu ? Insusi Domnul, Insusi va auzi
  4. El a trimis pe ingerul Lui si m-a luat de la oile tatalui meu si m-a uns cu untdelemnul ungerii Lui.
  5. Fratii mei erau buni si mari si nu a binevoit intru dansii Domnul.
  6. Iesit-am in intampinarea celui de alt neam si m-a blestemat cu idolii lui.
  7. Iar eu , smulgandu-i sabia , i-am taiat capul si am ridicat ocara de pe fiii lui Israel.
  ------------------------
  versiunea Bartolomeu Anania (tot Ortodoxa) , Psalmul 151
  1. Cel mai mic eram intre fratii mei
  si cel mai tanar in casa tatalui meu,
  eu pastoream oile tatalui meu

  2.Mainile mele au facut o harpa
  si degetele mele au alcatuit o psaltire

  3. Si cine-I va vesti Domnului meu ?

  Insusi Domnul, El Insusi va auzi

  4. El l-a trimis pe ingerul Sau
  si de la oile tatalui meu m-a luat
  si cu untdelemnul ungerii Sale m-a uns.

  5. Fratii mei erau buni si mari,
  dar nu intru ei a binevoit Domnul

  6 Iesit-am sa stau fata-n fata cu strainul,
  si el m-a blestemat cu idolii lui.
  Dar eu, smalgandu-i sabia , i-am taiat capul

  7. si am indepartat ocara de la fiii lui Israel
  -----------------------
  - desi in bibliile catolice acest psalm nu a fost inclus, totusi preotul catolic Tertulian Langa a facut o traducere pentru a sti si catolicii interesati , despre ce e vorba in psalumul 151 care exista la ortodocsi

  1. Psalm scris anume pentru David , peste numarul randuit ;
  cand a luptat singur cu Goliat.

  Eram cel mai micut dintre toti fratii mei,
  la tatal meu, feciorul cel mai tanar.
  Duceam sa pasca turma pe care-o avea tata
  2. Cu mana mea mi-am faurit un fluier,
  din degetele mele s-a injghebat o harfa.

  3. Prin cine se va afla aceasta Domnul meu ?
  Chiar Domnul meu e cel ce ma aude.
  4. Pe vestitorul sau, el l-a trimis la mine,
  m-a luat de langa turma pe care-o avea tata
  si ungere mi-a dat din untdelemnul sau.

  5. Frumosi si mari erau toti fratii mei ;
  Stapanul , Totusi , nu i-a ales pe ei,
  6. Purces-am sa-l infrunt atunci pe filistean,
  ci el m-a blestemat prin toti idolii lor.
  7. Eu insa i-am smuls spada si l-am decapitat,
  spalandu-i de ocara pe fiii lui Israel.

Acest răspuns a fost șters.

Forum Categories

 

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter