Nasterea umana a lui Mesia,  Isus , Fiul lui Dumnezeu - Fiul omului , e aniversata in fiecare an , de mici suntem familiarizati cu aceasta Sarbatoare , desi multi cunosc adevarul doar din auzite, din "bucuria" unor traditii si obiceiuri, dar ar fi necesara o cat de cat o cunoastere a ce s-a petrecut, motiv pentru care va sugerez a citi , medita si memora, din Biblie :

29 Noiembrie - Ioan 1:1-18, Galateni 4:4-5, Deuteronom 18:15-18

30 Noiembrie - Luca 1:26-38, Isaia 7:14

1 Decembrie - Luca 1:5-25, Maleahi 4:5

2 Decembrie - Luca 1:39-56, 1Samuel 2:1-10

3 Decembrie - Luca 1:57-80, Maleahi 4:5-6

4 Decembrie - Matei 1:18-25 , Geneza 3:15

5 Decembrie - Matei 1:1-17, Geneza 22:18

6 Decembrie - Luca 3:23-38, Ieremia 23:5

7 Decembrie - Luca 2:1-7, Mica 5:2

8 Decembrie - Luca 2:8-20, Judecatori 6:22-23, Judecatori 13:22-23

9 Decembrie - Luca 2:21-40, Isaia 25:9

10 Decembrie - Matei 2:1-12, Isaia 60:6

11 Decembrie - Matei 2:13-18, Osea 11:1,

12 Decembrie - Matei 2:19-23, Isaia 49:7

13 Decembrie - Luca 2:41-52, Psalm 119:99-100

14 Decembrie - Ioan 3:22-36, Isaia 40:3

15 Decembrie - Ioan 5:16-30, Ioan 8:48-59, 1Imparati 17:17-24,

16 Decembrie - Matei 11:2-15, Isaia 35:5, Isaia 61:1

17 Decembrie - Matei 17:1-13, Isaia 6:5, Ezechiel 1:28

18 Decembrie - Ioan 10:1-21, Isaia 40:11, Psalm 23

19 Decembrie - Luca 18:15-17, Psalm 34:11, Psalm 103:13

20 Decembrie - Matei 20:17-19, Marcu 10:32-34, Isaia 53:1-7,

21 Decembrie - Luca 18:31-34, Ioan 12:20-33, Isaia 53:8-12,

22 Decembrie - Ioan 12:37-43 , Zaharia 12:10

23 Decembrie - Luca 24, Ioan 3:13-17, Psalm 16:10, Numeri 21:6-9

(2Corinteni 9:15, Isaia 7:14, Isaia 11:1, Ioan 1:14, Luca 2:11, Luca 2:14, Matei 1:21, Romani 6:23, Luca 2:6-7, Galateni 4:4-5, 1Timotei 1:15-17, Matei 1:18-25, Tit 3:3-7, Isaia 9:6-7, Luca 2:1-20, Matei 2:1-12, Mica 5:2, Ioan 3:16, Zaharia 9:9, Luca 1:39-45, Luca 1:46-55, Isaia 40:1-11, 1Ioan 5:11, Luca 1:67-79, Luca 1:26-38, )

Trebuie să fii membru al Creștin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Creștin3D

Trimiteți-mi un e-mail când oamenii răspund –

Răspunsuri

 • Ioan 12:37-43 (NTLR)

  Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,  ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?”  De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:  „Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui şi a vorbit despre El.   Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El; dar, de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă.   Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.  

  Zaharia 12:10

  Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.  

 • Luca 18:31-34 (NTLR)

  Isus vorbeşte din nou despre moartea şi învierea Sa

  31 Apoi i-a luat deoparte pe cei doisprezece şi le-a zis: „Iată că ne îndreptăm spre Ierusalim şi toate cele scrise prin profeţi despre Fiul Omului se vor împlini. 32 Căci El va fi dat pe mâna neamurilor, va fi batjocorit, insultat, scuipat 33 şi, după ce-L vor biciui, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.“ 34 Ei n-au înţeles nimic din aceste lucruri; vorbirea aceasta era ascunsă de ei şi nu pricepeau ce li se spunea.

  Ioan 12:20-33

  Isus vorbeşte despre moartea Sa

  20 Erau şi nişte greci[g] printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine. 21 Aceştia s-au dus la Filip, care era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat zicând: „Domnule, dorim să-L vedem pe Isus!“ 22 Filip s-a dus şi i-a spus lui Andrei; apoi Andrei şi Filip s-au dus şi I-au spus lui Isus.

  23 Isus le-a răspuns: „A venit ceasul ca Fiul Omului să fie proslăvit. 24 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. 25 Cel ce-şi iubeşte viaţa, o va pierde, dar cel ce-şi urăşte[h] viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică. 26 Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl îl va onora.

  27 Acum, sufletul Meu este tulburat. Şi ce-ar trebui să spun? «Tată, salvează-Mă din ceasul acesta!»? Dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta! 28 Tată, proslăveşte-Ţi Numele!“ Atunci a venit din cer un glas care a zis: „L-am proslăvit şi-l voi proslăvi din nou!“ 29 Mulţimea care stătea acolo şi care a auzit glasul, a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „I-a vorbit un înger!“

  30 Isus a zis:

  – Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi! 31 Acum are loc judecata acestei lumi; acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi. 32 Şi când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe toţi.

  33 Spunea lucrul acesta pentru a arăta cu ce fel de moarte urma să moară.

  Isaia 53:8-12

  A fost luat prin forţă şi judecată nedreaptă.
      Dar cine din generaţia Sa s-ar fi gândit
  [a] El era şters de pe tărâmul celor vii
      şi lovit pentru nelegiuirile poporului Meu?
  I-au pus mormântul lângă al celor răi

  şi L-au aşezat în[b] mormântul[c] celui bogat,

  deşi El nu a săvârşit nici un act de violenţă
      şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.

  10 Domnul însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă.
      Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru vină,
  Îşi va vedea urmaşii[d] şi va trăi multe zile,
      iar voia Domnului va propăşi prin El.
  11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina[e]
      şi va fi mulţumit;[f]
  prin cunoştinţa Sa[g] Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi
      şi le va purta nelegiuirile.
  12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari[h]
      şi va împărţi prada cu cel puternic[i],
  căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte
      şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi.
  Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi
      şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»

  Bible Gateway passage: Ioan 12 - Nouă Traducere În Limba Română
  Ungerea lui Isus la Betania - Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, cel pe care Isus îl înviase dintre cei morţi. A…
 • Matei 20:17-19 (NTLR)

  Isus vorbeşte din nou despre moartea şi învierea Sa

  17 În timp ce Se suia spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte, pe drum, pe cei doisprezece ucenici şi le-a zis: 18 „Iată că ne suim spre Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat pe mâna conducătorilor preoţilor şi a cărturarilor. Ei Îl vor condamna la moarte 19 şi-L vor da pe mâna neamurilor, ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit. Dar a treia zi va fi înviat“.

  Marcu 10:32-34

  Isus vorbeşte din nou despre moartea şi învierea Sa

  32 Ei erau pe drum şi se îndreptau spre Ierusalim. Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau neliniştiţi, iar cei care-L urmau erau speriaţi. Isus i-a luat din nou deoparte pe cei doisprezece şi a început să le vorbească despre ce urma să I se întâmple: 33 „Iată că ne suim spre Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat pe mâna conducătorilor preoţilor şi a cărturarilor. Ei Îl vor condamna la moarte şi-L vor da pe mâna neamurilor, 34 care Îl vor batjocori, Îl vor scuipa, Îl vor biciui şi-L vor omorî. Dar după trei zile va învia.“

  Isaia 53:1-7)

  Cine a crezut mesajul nostru?
      Cui i-a fost descoperit braţul Domnului?
  El a crescut înaintea Lui ca un lăstar,
      ca o rădăcină ieşită dintr-un pământ uscat;
  nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă,
      nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă.
  Dispreţuit şi părăsit de oameni,
      Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa,
  era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi ascundeau faţa de El,
      iar noi nu L-am luat în seamă.

  Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre
      şi a purtat bolile noastre.
  Noi însă L-am considerat lovit,
      zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit.
  Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
      zdrobit pentru fărădelegile noastre;
  pedeapsa care ne dă pacea era peste El
      şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.
  Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
      fiecare urmându-şi propriul drum,
  dar Domnul a pus asupra Lui
      nelegiuirea noastră, a tuturor.

  Când a fost asuprit şi chinuit,
      El nu Şi-a deschis gura.
  Ca un miel care este dus la tăiere
      şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde,
          tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura.

 • Luca 18:15-17 (NTLR)

  Isus şi copilaşii

  15 I-au adus şi nişte copilaşi ca să se atingă de ei[c], dar ucenicii, când au văzut aceasta, i-au mustrat pe cei care i-au adus. 16 Isus însă i-a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei! 17 Adevărat vă spun că cel care nu primeşte Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea!“

  Psalm 34:11

  Apropiaţi-vă, fiilor, ascultaţi-mă,
      şi vă voi învăţa frica de Domnul!

  Psalm 103:13

  Cum se îndură un tată de copiii lui,
      aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,

  Bible Gateway passage: Luca 18 - Nouă Traducere În Limba Română
  Pilda văduvei stăruitoare - Le-a spus apoi o pildă despre faptul că trebuie să se roage întotdeauna şi să nu se descurajeze: El le-a zis: „Într-o cet…
 • Ioan 10:1-21 (NTLR)

  Adevărat, adevărat vă spun că cel care nu intră pe poartă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este hoţ şi tâlhar. Însă cel care intră pe poartă este păstorul oilor. Portarul îi deschide, iar oile îi aud glasul; el îşi cheamă oile pe nume şi le duce afară. După ce le-a scos afară pe toate care sunt ale lui, merge înaintea lor, iar oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul. Ele nu urmează nicidecum un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.

  Isus le-a vorbit în chip figurat[b], dar ei n-au înţeles ce le spunea.

  Isus le-a vorbit din nou:

  – Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt poarta oilor. Toţi cei ce au venit înaintea Mea sunt hoţi şi tâlhari; dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt poarta! Dacă intră cineva prin Mine va fi mântuit; va intra, va ieşi şi va găsi păşune. 10 Hoţul nu vine decât ca să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din abundenţă.

  11 Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. 12 Cel plătit, care nu este păstor, iar oile nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, iar lupul le prinde şi le împrăştie. 13 Cel plătit fuge pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt păstorul cel bun şi le cunosc pe cele ce sunt ale Mele, iar cele ce sunt ale Mele Mă cunosc pe Mine, 15 tot aşa cum Tatăl Mă cunoaşte pe Mine, iar Eu Îl cunosc pe Tatăl. Iar Eu Îmi dau viaţa pentru oi. 16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul Meu şi vor fi o turmă şi un Păstor. 17 De aceea Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi dau viaţa ca s-o iau din nou. 18 Nimeni nu o ia de la Mine, ci Eu o dau de la Mine Însumi. Am autoritate s-o dau şi am autoritate s-o iau din nou. Am primit această poruncă de la Tatăl Meu.

  19 Din cauza acestor cuvinte s-a făcut din nou dezbinare între iudei. 20 Mulţi dintre ei spuneau: „Are demon şi este nebun! De ce-L ascultaţi?!“ 21 Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de demoniac. Poate un demon să deschidă ochii unui orb?!“

  Isaia 40:11

  El Îşi va paşte turma ca un păstor;
  Îşi va strânge mieii în braţe,
      îi va lua la piept
          şi va călăuzi blând oile care alăptează.

  Psalm 23

  Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
      El mă culcă în păşuni verzi
  şi mă conduce la ape odihnitoare.
      Îmi înviorează sufletul
  şi mă călăuzeşte pe cărări drepte,
      datorită Numelui Său.
  Chiar dacă ar fi să umblu
      prin valea umbrei morţii[a],
          nu mă tem de rău,
  căci Tu eşti cu mine,
      nuiaua şi toiagul Tău
          mă mângâie.

  Tu-mi întinzi masa
      în faţa duşmanilor mei,
  îmi ungi capul cu untdelemn
      şi cupa mea este atât de plină.
  Într-adevăr, bunătatea şi credincioşia mă vor însoţi
      în toate zilele vieţii mele
  şi voi locui în Casa Domnului
      cât vor dăinui zilele[b]!

  Bible Gateway passage: Ioan 10 - Nouă Traducere În Limba Română
  Isus, Păstorul cel bun - Adevărat, adevărat vă spun că cel care nu intră pe poartă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este hoţ şi tâlhar. Îns…
 • Matei 17:1-13 (NTLR)

  După şase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, fratele acestuia, şi i-a dus, doar pe ei, pe un munte înalt. Acolo I-a fost schimbată înfăţişarea[a] înaintea lor. Faţa Lui a strălucit ca soarele, iar hainele Lui au devenit strălucitoare ca lumina. Şi iată că li s-au arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El.

  Petru I-a zis lui Isus:

  – Doamne, este bine să fim aici! Dacă vrei, voi face aici trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise şi unul pentru Ilie!

  În timp ce vorbea el, iată că un nor strălucitor i-a acoperit, iar un glas din nor a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care-Mi găsesc plăcerea! De El să ascultaţi![b]

  Când au auzit glasul, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare. Isus a venit la ei, i-a atins şi le-a zis:

  – Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!

  Când şi-au ridicat privirea, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.

  În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit:

  – Să nu spuneţi nimănui despre viziune, până când nu va fi înviat Fiul Omului dintre cei morţi!

  10 Ucenicii L-au întrebat:

  – Atunci de ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?

  11 El le-a răspuns:

  – Într-adevăr, Ilie vine, şi el va restaura toate lucrurile. 12 Dar Eu vă spun că Ilie a venit deja, însă ei nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce-au vrut. Tot aşa urmează să sufere şi Fiul Omului din partea lor.

  13 Atunci ucenicii au înţeles că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

  Isaia 6:5

  Uşorii[b] şi pragurile s-au cutremurat de glasul lor, iar Casa s-a umplut de fum. Am strigat:

  „Vai de mine! Sunt pierdut!

  Căci sunt un om cu buze necurate,

  şi trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate,

  iar ochii mei au văzut pe Împăratul, Domnul Oştirilor!“

  Ezechiel 1:28

  Asemenea curcubeului din nor în ziua ploioasă, aşa era înfăţişarea sclipirii ce radia de jur împrejur. Aşa arăta înfăţişarea ce părea a fi slava Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia Care vorbea.

  Bible Gateway passage: Matei 17 - Nouă Traducere În Limba Română
  Schimbarea la faţă - După şase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, fratele acestuia, şi i-a dus, doar pe ei, pe un munte înalt…
 • Matei 11:2-15 (NTLR)

  Ioan a auzit în închisoare despre lucrările lui Cristos şi a trimis cuvânt prin ucenicii săi, ca să-L întrebe astfel:

  – Tu eşti Cel Care urma să vină sau trebuie să aşteptăm pe altul?

  Isus le-a răspuns:

  – Duceţi-vă şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce vedeţi şi auziţi: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii[a] sunt curăţiţi[b], surzii aud, morţii sunt înviaţi, iar săracilor li se vesteşte Evanghelia[c]. Fericit este cel care nu se poticneşte în Mine!

  În timp ce plecau ei, Isus a început să le vorbească mulţimilor despre Ioan:

  – Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine fine? Iată că cei ce poartă haine fine sunt în palatele regilor! Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Vă spun că da, şi chiar mai mult decât un profet! 10 Acesta este cel despre care a fost scris:

  „Iată, Îl trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu,
      care va pregăti calea înaintea Ta!“[d]

  11 Adevărat vă spun că, între cei născuţi din femei, nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia Cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul şi până acum, în Împărăţia Cerurilor se dă buzna şi cei năvalnici pun mâna pe ea.[e] 13 Căci până la Ioan au profeţit toţi Profeţii şi Legea. 14 Şi, dacă vreţi să acceptaţi ce vă spun, el este Ilie care urma să vină![f] 15 Cel ce are urechi, să audă!

  Isaia 35:5

  Atunci ochii celui orb vor fi deschişi
      şi urechile celui surd vor fi destupate; 

  Isaia 61:1

  „Duhul Stăpânului Domn este peste Mine,
      căci Domnul M-a uns
  ca să aduc celor sărmani vestea bună.
      El M-a trimis să-i vindec[a] pe cei cu inima zdrobită,
  să vestesc celor captivi eliberarea
      şi celor legaţi[b] – izbăvirea,

  Bible Gateway passage: Matei 11 - Nouă Traducere În Limba Română
  Isus şi Ioan Botezătorul - După ce a terminat de dat porunci celor doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo ca să dea învăţătură şi să pred…
 • Ioan 5:16-30 (NTLR)

  Lucrarea Fiului

  16 De aceea iudeii Îl persecutau pe Isus, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua de Sabat. 17 Însă Isus le-a zis: „Tatăl Meu lucrează până acum, iar Eu, de asemenea, lucrez!“ 18 Tocmai de aceea iudeii căutau şi mai mult să-L omoare, fiindcă nu numai că dezlega Sabatul, ci şi vorbea despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, făcându-Se astfel egal cu Dumnezeu.[f]

  19 Prin urmare, Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine, ci doar ceea ce-L vede pe Tatăl făcând. Ceea ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. 20 Căci Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face El; şi Îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, pentru ca voi să vă minunaţi. 21 Într-adevăr, aşa cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă oricui doreşte El! 22 Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului, 23 pentru ca toţi să-L onoreze pe Fiul aşa cum Îl onorează pe Tatăl. Cel ce nu-L onorează pe Fiul nu-L onorează nici pe Tatăl, Care L-a trimis.

  24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. 25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce ascultă vor trăi. 26 Căci aşa cum Tatăl are viaţa în Sine Însuşi, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine Însuşi 27 şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului. 28 Nu vă miraţi de acest lucru, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui 29 şi vor ieşi afară – cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au înfăptuit răul vor învia pentru judecată.

  30 Eu nu pot face nimic de la Mine; Eu judec după cum aud, şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis.

  Ioan 8:48-59

  Isus este înainte de Avraam

  48 Iudeii I-au răspuns:

  – Nu zicem noi bine că eşti samaritean[n] şi că ai demon?!

  49 Isus le-a zis:

  – Eu nu am demon, ci Îl onorez pe Tatăl Meu, iar voi Mă dezonoraţi pe Mine. 50 Totuşi Eu nu caut slavă pentru Mine; este Unul Care o caută şi Care judecă. 51 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu în veac nu va vedea moartea.

  52 Atunci iudeii I-au zis:

  – Acum ştim că ai demon! Avraam a murit, profeţii – de asemenea, şi Tu zici: „Dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea“! 53 Doar nu eşti Tu mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit?! Şi profeţii au murit! Cine Te crezi Tu că eşti?!

  54 Isus le-a răspuns:

  – Dacă Eu Mă slăvesc pe Mine Însumi, slava Mea nu înseamnă nimic. Tatăl Meu este Cel Care Mă slăveşte, Cel despre Care voi spuneţi: „Este Dumnezeul nostru!“, 55 deşi nu-L cunoaşteţi. Eu însă Îl cunosc, iar dacă aş spune că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui. 56 Avraam, tatăl vostru, s-a bucurat nespus de mult că are să vadă ziua Mea; a văzut-o şi s-a bucurat.

  57 Atunci iudeii I-au zis:

  – N-ai nici cincizeci de ani şi l-ai văzut pe Avraam?!

  58 Isus le-a răspuns:

  – Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte să se fi născut Avraam, Eu sunt[o]!

  59 Atunci au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu.

  1Imparati 17:17-24

  17 După aceea fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit atât de grav, încât n-a mai rămas suflare în el. 18 Atunci ea i-a zis lui Ilie:

  – Ce ai împotriva mea, om al lui Dumnezeu? Ai venit aici să-mi aminteşti păcatul meu şi să aduci moartea fiului meu?

  19 – Dă-mi-l încoace pe fiul tău, i-a zis el.

  L-a luat din braţele ei, l-a dus în odaia de sus unde locuia el şi l-a aşezat pe patul său. 20 Apoi a strigat către Domnul, spunând: „Doamne, Dumnezeul meu, de ce ai adus această nenorocire peste această văduvă la care locuiesc, făcând ca fiul ei să moară?“ 21 El s-a întins de trei ori peste copil şi a strigat către Domnul, zicând: „Doamne, Dumnezeul meu, Te rog ca sufletul acestui copil să se întoarcă în el!“ 22 Domnul l-a ascultat pe Ilie; sufletul copilului s-a întors în el şi el a revenit la viaţă. 23 Ilie l-a luat pe copil, l-a coborât în casă din odaia de sus, i l-a dat mamei sale şi i-a zis:

  – Iată, fiul tău trăieşte!

  24 Femeia i-a zis lui Ilie:

  – Acum ştiu că eşti un om al lui Dumnezeu, iar Cuvântul Domnului pe care-l rosteşti este adevăr!

  Bible Gateway passage: Ioan 5 - Nouă Traducere În Limba Română
  Isus vindecă un infirm la bazinul Betesda - După aceea, a avut loc o sărbătoare a iudeilor şi Isus S-a dus la Ierusalim. În Ierusalim, lângă Poarta O…
 • Ioan 3:22-36 (NTLR)

  Mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus

  22 După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii. Şi stătea acolo cu ei şi boteza[k]. 23 Ioan boteza şi el în Aenon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape, şi oamenii continuau să vină şi să fie botezaţi. 24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în închisoare. 25 Între unii din ucenicii lui Ioan şi un iudeu[l] s-a iscat o controversă cu privire la curăţire. 26 Au venit la Ioan şi i-au zis:

  Rabbi, iată că Cel Ce era cu tine dincolo de Iordan, Cel despre Care tu ai depus mărturie, botează şi toţi se duc la El!

  27 Ioan a răspuns:

  – Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer. 28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: „Nu sunt eu Cristosul, ci eu sunt trimis înaintea Lui.“ 29 Cel ce are mireasă este mire. Însă prietenul mirelui, cel care stă şi-l aude, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Prin urmare această bucurie a mea este deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.[m]

  31 Cel Ce vine de sus este deasupra tuturor. Cel ce vine de pe pământ este pământesc şi vorbeşte lucruri de pe pământ[n]. Cel Ce vine din cer este deasupra tuturor. 32 El depune mărturie despre ceea ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia Lui. 33 Cel ce primeşte mărturia Lui confirmă că Dumnezeu este adevărat[o]. 34 Căci Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu[p] nu-I dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. 36 Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul[q] nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

  Isaia 40:3

  „Un glas strigă în pustie:
      «Pregătiţi calea Domnului,[a]
  neteziţi în deşert
      un drum pentru Dumnezeul nostru![b]

  Bible Gateway passage: Ioan 3 - Nouă Traducere În Limba Română
  Isus şi Nicodim - Între farisei era un om pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea şi I-a zis: – Rabbi, ştim că eşt…
 • Luca 2:41-52 (NTLR)

  Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani

  41 În fiecare an, părinţii Lui se duceau la Ierusalim, la Sărbătoarea Paştelui. 42 Când era El la vârsta de doisprezece ani,[u] s-au dus la sărbătoare, potrivit obiceiului. 43 După ce au trecut zilele sărbătorii, la întoarcere, Copilul Isus a rămas în urmă în Ierusalim. Părinţii Lui n-au ştiut lucrul acesta. 44 Ei au crezut că se află undeva în caravană şi au mers aşa cale de o zi. Apoi au început să-L caute printre rude şi cunoştinţe, 45 dar nu L-au găsit, aşa că s-au întors la Ierusalim să-L caute. 46 După trei zile, L-au găsit în Templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. 47 Toţi cei care-L auzeau erau uimiţi de priceperea şi de răspunsurile Lui. 48 Când L-au văzut, părinţii Lui au rămas înmărmuriţi. Mama Lui i-a zis:

  – Copile, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată că tatăl Tău şi cu mine Te-am căutat cu îngrijorare!

  49 El le-a răspuns:

  – De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?[v]

  50 Ei n-au înţeles ceea ce le-a zis El. 51 Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit în Nazaret şi le era supus. Mama Lui păstra toate aceste lucruri în inima ei. 52 Isus creştea în înţelepciune, în statură şi Îi era tot mai plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.

  Psalm 119"99-100


  99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei,
      căci cuget la mărturiile Tale.
  100 Sunt mai priceput decât cei cărunţi,
      căci împlinesc hotărârile Tale.

  Bible Gateway passage: Luca 2 - Nouă Traducere În Limba Română
  Naşterea lui Isus - În zilele acelea, a ieşit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Acest recensământ s-a făcut pentru prima oară…
Acest răspuns a fost șters.

Forum Categories

 

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter