PAGINA OFICIALA ,

- 4 Decembrie 2020

În ziua de 3 decembrie 2020, Secretariatul de Stat pentru Culte, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, a organizat o nouă întâlnire în cadrul Platformei de Dialog dintre reprezentanții autorităților publice cu atribuții în combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și reprezentanții cultelor religioase, asftel încât prin dialog și cooperare deciziile care sunt luate în această perioadă să răspundă atât nevoilor de protecție a sănătății publice cât și a celor religioase ale credincioșilor.

La această întâlnire au participat din partea autorităților statului: consilierul prezidențial pentru cultură, culte și minorități naționale Sergiu Nistor, secretarul general al Guvernului Antonel Tănase, secretarul de stat Horațiu Moldovan din cadrul Ministerului Sănătății și secretarul de stat pentru Culte Victor Opaschi. Deasemenea, au participat conducători și reprezentanți ai cultelor religioase recunoscute din România.

Reprezentanții cultelor au susținut necesitatea ca măsurile dispuse prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății nr. 1103/17.06.2020 și Ministerul Afacerilor Interne nr. 95/17.06.2020, avizat de Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașurile de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase fie menținute, detaliate și explicate.

Ca urmare a dezbaterilor s-a adoptat prin consens general documentul intitulat Recomandări de aplicare practică a măsurilor dispuse prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății nr. 1103/17.06.2020 și Ministerul Afacerilor Interne nr. 95/17.06.2020, avizat de Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașurile de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase. Menționăm faptul că aceste Recomandări nu conțin nici o nouă restricție în ceea ce privește desfășurarea vieții religioase.

Precizăm că aceste Recomandări au un caracter temporar, fiind limitate în timp de perioada în care în România este declarată starea de alertă dispusă pentru combaterea pandemiei COVID-19. Aceste Recomandări respectă toate normele legale în vigoare privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și principiile libertății religioase, autonomiei cultelor față de stat, egalității cultelor și neutralității statului față de orice credință religioasă.

Comunitățile religioase (culte, asociații religioase sau asociații și fundații care au și obiective religioase), în conformitate cu prevederile statutare și doctrinare, își stabilesc propriile norme de acomodare a vieții religioase la cadrul general de măsuri pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

În cadrul reuniunii s-a evidențiat faptul că în Comunicarea din data de 2 decembrie 2020 a Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliul European nu sunt recomandări în ceea ce privește domeniul vieții religioase.

- 4 Decembrie 2020

 Recomandări de aplicare practică a măsurilor dispuse prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății nr. 1103/17.06.2020 și Ministerul Afacerilor Interne nr. 95/17.06.2020, avizat de Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașurile de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

 I. Reguli generale privind desfășurarea activităților religioase

II. Reguli privind accesul în lăcașul de cult și distanța minimă de siguranță

III. Reguli privind protecția sanitară, accesul în lăcașurile de cult și distanța minimă de siguranță pentru rugăciunea individuală și la slujbele care au caracter individual (privat).

IV. Reguli privind protecția sanitară, accesul în lăcașurile de cult și distanța minimă de siguranță la slujbele care au caracter colectiv (public).

 

I. Reguli generale privind desfășurarea activităților religioase

 

 1. Activitățile religioase se desfășoară în mod liber, în conformitate cu principiile statutare și doctrinare proprii fiecărei comunități religioase, cu respectarea indicațiilor sanitare universal valabile pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2.
 2. Activitățile religioase pot avea loc în interiorul, în exteriorul lăcașului de cult sau simultan, cu respectarea distanței minime de siguranță de 2 metri în interiorul lăcașului de cult și 1,5 metri în exteriorul lăcașului de cult.
 3. Persoanele care participă la activitățile religioase trebuie să-și dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool.
 4. Atât în interiorul cât și în exteriorul lăcașurilor de cult și în locațiile unde se organizează activități religioase este obligatorie purtarea măștii, astfel încât să acopere gura și nasul.
 5. Copiii minori pot sta lângă părinți în locuri special amenajate în interiorul sau exteriorul lăcașului de cult, cu respectarea distanței minime de siguranță față de ceilalți participanți.
 6. Pentru personalul de cult (clerical și neclerical) nu este obligatorie purtarea măștii de protecție în timpul oficierii slujbelor religioase.
 7. Personalul de cult (clerical sau neclerical), direct sau prin împuterniciți, se va îngriji de respectarea de către participanți a distanței minime de siguranță, a purtării corespunzătoare a măștii la slujbele religioase cu caracter comun (public).
 8. Personalul de cult (clerical și neclerical), direct sau prin împuterniciți, se va îngriji de dezinfectarea periodică a obiectelor sau suprafețelor frecvent atinse în timpul activităților religioase (mânerele ușilor, balustrade, scaune etc.).
 9. Comunitățile religioase (culte, asociații religioase sau asociații și fundații care au și obiective religioase), în conformitate cu prevederile statutare și doctrinare, își stabilesc propriile norme de acomodare a vieții religioase la cadrul general de măsuri pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2

 

II. Reguli privind accesul în lăcașul de cult și distanța minimă de siguranță.

 

 1. Lăcașurile de cult vor rămâne deschise pentru rugăciunea individuală, pentru slujbele cu caracter individual (privat) și pentru slujbele care au caracter public, conform programului stabilit de către comunitățile religioase (culte, asociații religioase sau asociații și fundații care au și obiective religioase).
 2. Se va permite accesul credincioșilor care nu prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).
 3. Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter individual (privat) se va face limitat, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
 4. La intrarea în lăcașul de cult sau în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter individual (privat), persoanele trebuie să-și dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool.
 5. Se vor plasa, la loc vizibil, anunțuri scrise conținând lista regulilor privind distanța minimă de siguranță și cele de acces în lăcașurile de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat.
 6. Personalul de cult (clerical sau neclerical), direct sau prin împuterniciți, se va îngriji de asigurarea respectării distanței minime de siguranță și a purtării corespunzătoare a măștii în interiorul și exteriorul lăcașului de cult.

 

III. Reguli privind protecția sanitară, accesul în lăcașurile de cult și distanța minimă de siguranță pentru rugăciunea individuală și la slujbele care au caracter individual (privat).

 1. Slujbele religioase care au caracter individual (botez, cununie, înmormântare etc.) se pot oficia atât în interiorul cât și exteriorul lăcașului de cult cu respectarea distanței minime de siguranță de 2 metri în interiorul lăcașului de cult și 1,5 metri în exteriorul lăcașului de cult.
 2. Credincioșii prezenți în lăcașul de cult pentru rugăciunea individuală trebuie să păstreze distanța minimă de siguranță de 2 metri între persoane.
 3. Personalul de cult (clerical și neclerical), direct sau prin împuterniciți, se va îngriji de respectarea distanței minime de siguranță și a purtării corespunzătoare a măștii la slujbele religioase cu caracter individual (privat) și la rugăciunea individuală a credincioșilor.
 4. Personalul de cult (clerical și neclerical), direct sau prin împuterniciți, se va îngriji de dezinfectarea periodică a obiectelor sau suprafețelor frecvent atinse (mânerele ușilor, balustrade, scaune etc.) atât la slujbele cu caracter individual cât și la rugăciunea individuală.
 5. Slujbele religioase oficiate la domiciliul credinciosului se vor desfășura cu respectarea distanței minime de siguranță de 2 metri între persoane și purtarea corespunzătoare a măștii.
 6. Personalul de cult (clerical și neclerical), direct sau prin împuterniciți, se va îngriji de dezinfectarea obiectelor sau suprafețelor atinse în timpul slujbelor individuale de la domiciliul credinciosului.
 7. În localitățile unde este aplicată carantina locală la slujbele cu caracter privat (cununie, botez, înmormântare etc) pot participa maxim 20 de persoane (număr ce include și personalul care oficiază slujba religioasă), indiferent de locul desfășurării acesteia (interiorul sau exteriorul lăcașului de cult).

 

IV. Reguli privind protecția sanitară, accesul în lăcașurile de cult și distanța minimă de siguranță la slujbele care au caracter colectiv (public).

 1. Slujbele religioase care au caracter colectiv se pot oficia în interiorul, în exteriorul lăcașului de cult sau simultan, cu respectarea distanței minime de siguranță de 2 metri în interiorul lăcașului de cult și 1,5 metri în exteriorul lăcașului de cult.
 2. Slujbele religioase cu caracter colectiv nu sunt considerate adunări publice.
 3. Personalul de cult (clerical și neclerical), direct sau prin împuterniciți, se va îngriji de asigurarea respectării de către participanți a distanței minime de siguranță și a purtării corespunzătoare a măștii la slujbele religioase cu caracter colectiv.
 4. Personalul de cult (clerical și neclerical), direct sau prin împuterniciți, se va îngriji de dezinfectarea periodică a obiectelor sau suprafețelor frecvent atinse (mânerele ușilor, balustrade, scaune etc).

Trebuie să fii membru al Creștin3D ​​pentru a adăuga comentarii!

Înscrieți-vă Creștin3D

Trimiteți-mi un e-mail când oamenii răspund –

Răspunsuri

 • Comunicat de Presă
  Având în vedere informațiile apăruteîn spațiul public referitoare la bugetul alocat Secretariatului de Stat pentru Culte în anul 2021prin Proiectul legii bugetului de stat, aflat în consultare publică, facem următoarele precizări:De la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte se alocă anual sprijin financiar cultelor religioase pentru salarizarea personaluluide cult și pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult,precum și pentru alte activități (social-filantropice, culturale, educaționale etc.) desfășurate de către culte. Sprijinul financiar acordat cultelor prin cele două programe reprezintă 99,6% din bugetul instituției noastre.Secretariatul de Stat pentru Culte trebuie să asigure cu prioritate fondurile necesare pentruacordarea sprijinului lasalarizarea personalului clerical și neclerical, obligație legală stabilită potrivitdispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Anul acesta, ca și în anii precedenți, limitele bugetare alocate de către Ministerul Finanțelor (la alcătuirea bugetului de stat) au permis asigurarea integrală a creditelor bugetare pentru acordarea sprijinului statului la salarizarea personalului de cult. În ceea ce privește sprijinul financiar pentru construireasau repararea lăcașurilor de cult, acesta este reglementat deO.G. nr. 82/2001, conform căreiaunităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România beneficiază, la cerere, de sprijin financiar în limita prevederilor bugetare anuale.După asigurarea creditelor bugetare necesare sprijinirii financiare a salarizării personalului de cult, în funcție de numărul de dosare de solicitare depuse de către unitățile de cult, instituția noastră face demersuri pentru ca la rectificările legii anuale a bugetului de stat să fie suplimentatefondurilor pentru acest program de finanțare. De exemplu, anul trecut,prin prevederilelegii bugetului de stat, instituției noastre i-a fost alocată la alcătuirea bugetului de statsuma de 10.000.000 leipentruconstruirea sau repararea lăcașurilor de cult.Ca urmare a demersurilor instituției noastre,larectificărilesuccesive alelegii bugetului de stat,bugetul instituției noastre a fost suplimentat cu suma de 239.316.000 lei, sumă care a permis acordarea de sprijin financiar tuturor solicitărilor complete depuse de unitățile de cult la Secretariatul de Stat pentru Cultepână în luna octombrie2020
  http://cult.Ca/
 • Comunicat de PresăÎn data de 12 februarie 2021 s-a desfășurat o nouă întâlnire între reprezentanții cultelor religioase și cei ai autorităților publice cu atribuții în combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte, în format videoconferință, pe Platforma de Dialogcare utilizează tehnologia digitală.Devenită o practică curentă în această perioadă marcată de efectele pandemiei, Platforma de Dialog reprezintă cadrul pentru cooperarea directă și eficientă dintre reprezentanții cultelor religioase din țara noastră și cei ai autorităților publice.La întâlnire au participat conducători și reprezentanți ai17 din cele 18 culte religioase recunoscute în România, consilierul prezidențial pentru cultură, culte și minorități naționale Sergiu Nistor;secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne,Gheorghe Sorescu,președintele Comitetului Naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19, colonel doctor Valeriu Gheorghiţă,secretarul de stat din Ministerul Sănătății și vicepreședintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19(CNCAV), doctor Andrei Baciu,și secretarul de stat pentru culte Victor Opaschi.Principalele teme dezbătute au vizataspecte de interes privind campania de vaccinare, precum și modalitățile de programare, beneficiile și importanța vaccinării în rândul populației. Totodată, au fost discutatemodul în care exercitarea libertății religioase a cetățenilorse poateadapta măsurilor de protecție sanitară, precum și necesitatea reluării dialogului din cadrul Consiliului Consultativ al Cultelor din România. Reprezentanții cultelor religioase și-auexprimat susținerea pentru procesul de informare a credincioșilor cu privire la campania națională de vaccinare și au apreciat buna colaborare cu domnul colonel doctor Valeriu Gheorghiţă,președinteleComitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 și cu Secretariatul de Stat pentru Culte. Colonel doctor Valeriu Gheorghiţă a răspuns tuturor întrebărilor adresate de participanți, oferind informații detaliate în ceea ce privește campaniade vaccinare, asigurându-i pereprezentanții cultelor de întregul sprijin al comitetului național pe care îl coordoneazăpentru derularea procesului de vaccinare într-un mediu favorabil și sigur.
  2În deschiderea întâlnirii, consilierulprezidențial Sergiu Nistor a exprimat aprecierea Administrației Prezidențiale pentru consistența dialogului dintre cultele religioase și autoritățile publice implicate în combaterea pandemiei și organizarea campaniei de vaccinare,cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. În timpul discuțiilor, secretarul de statGheorghe Sorescu a răspuns întrebărilor referitoare la aspecteleadministrative și de aplicare aprevederilor legale în vigoare incidente domeniului vieții religioase la nivelul autorităților adimistrației publice locale.În încheiere,secretarul de stat pentru culte Victor Opaschi a prezentat succint Raportul de activitate al instituției pe anul 2020, informând cultele cu privire la implementarea digitalizării complete a principalelor activități ale Secretariatului de Stat pentru Culte. Deasemenea, a apreciat implicarea cultelor în transmiterea informațiilor primite din partea autorităților publice privind campania de vaccinare.Lista participanților din cadrulcultelor religioase1Biserica Ortodoxă RomânăPr. Ionuț Corduneanu, vicar administrativ patriarhalEpiscopia Ortodoxă Sârbă de TimişoaraPr. Marinco Markov, vicar administrativBiserica Romano-CatolicăÎ.P.S. Arhiepiscop și Mitropolit Aurel Percă, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din RomâniaPr.Hurgoi Janos, consilier eparhial Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-IuliaBiserica Română Unită cu Roma, Greco-CatolicăP.S. Episcop Cristian Crișan Arhiepiscopia Bisericii ArmenePr. Radu Holca, vicar administrativBiserica Ortodoxă de Rit Vechi din RomâniaDiac. Tudor Afanasov, consilier eparhialBiserica Reformată din RomâniaPr. Kiss Tibor, consilier eparhial, Eparhia Reformată din Ardeal (Cluj-Napoca)Pr. Farkas Zsolt, consilier eparhial, Eparhia Reformată de Piatra Craiului (Oradea)Biserica Evanghelică C.A. din România1Ordinea cultelor este ceamenționatăînAnexala Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.
  3Episcop Reinhart GuibBiserica Evanghelică Lutherană din RomâniaProtopop Feher Attila, prim-consilier eparhialBiserica Unitariană MaghiarăEpiscop Bálint Benczédi FerencCultul Creștin Baptist-Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din RomâniaPastor Viorel Iuga, președintele Cultului Creștin Baptist-Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din RomâniaBiserica Creştină după Evanghelie din RomâniaPastor Virgil Achihai, președintele Bisericii Creştinedupă Evanghelie din RomâniaBiserica Evanghelică RomânăDina Relu, consilierPrezbiterFlorin Ciornea–Biserica Evanghelică ÎnsurățeiCultul Creștin Penticostal –Biserica lui Dumnezeu Apostolică din RomâniaPastor Simion Bumbar, secretar generalal Cultul Creștin PenticostalBiserica Adventistă de Ziua a Şaptea din RomâniaPastor Dragoș Mușat, director Departamentul de Comunicare Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul MozaicPreședinte Silviu Vexler, deputat în Parlamentul Românieidin partea Federației Comunităților Evreiești din România –Cultul MozaicRabin Rafael Shaffer, prim-rabin al Federației Comunităților Evreiești din România –Cultul Mozaic.Cultul MusulmanImam Refi Ergun, consilier
 • Nu sunt deacord cu nici o restrictie nici cu masca.Dar pentru asta incerc sa diminuez raul facut de ei altfel.Nu folosi numele lui Dumnezeu asa,e pacat Marius.

  banucu diana a spus :

  Tu mergi la astfel de demonstratii?Restrictiile nu vor inceta, nu o sa mai poti sa mergi la cumparaturi de ex daca nu porti masca. Crezica implinesti Biblia in felul asta..P o ti diminza raul provocat de restrictii doar daca locuiesti la tara, ai casa ta, nu mergi des la cumparaturi si daca restul lucrurilor le comanzi in internet..deci marius daca ai astfel de conditii e ok.

 • A d m i n

  Dumnezeule mare ,cum am ajuns...

 • Tu mergi la astfel de demonstratii?Restrictiile nu vor inceta, nu o sa mai poti sa mergi la cumparaturi de ex daca nu porti masca. Crezica implinesti Biblia in felul asta..P o ti diminza raul provocat de restrictii doar daca locuiesti la tara, ai casa ta, nu mergi des la cumparaturi si daca restul lucrurilor le comanzi in internet..deci marius daca ai astfel de conditii e ok.

 • A d m i n

  De tot râsul sunt cei aproape 1,3 ...dar sunt peste 2 milioane ...care nu iasă să protesteze împotriva minciunii, a manipulării... Asta arată ce este în oamenii de azi, pericolul nu este că Elitele Mondiale pun la cale planuri mârșave, diabolice, pericolul este că populație li se supune și nu reacționează. Lumea e paralizată aproape în totalitate, nu mai are putere să reacționeze. Cei ce mai au putere să reacționeze nu sunt în pericol din cauza celor ce fac planurile, ci din pricina celor care se supun planurilor lor, ei îi vor omorî, ei îi vor osândi pe cei ce se ridică împotriva minciunii ..pentru că sunt miliarde. Oameni ca Jezal, care văd în 300 de oameni care luptă pentru adevăr, oameni de tot râsul și în miliarde obediente care acceptă orice numai să-și scape pielea, oameni de ispravă. Asta e tragedia, nu Corona Virus.
   
  Jezal a spus :

  Calgary are 1.3 milioane de locuitori, deci protestul unor 300 de oameni care reprezintă 0.02% din populația orașului e de tot râsul. 

  M.C a spus :

  Am pus video-urile ca să vedeți ce face un pastor polonez în Canada ca răspuns la comunicatele Secretarilor Cultelor din Guvern.Un singur creier le decide pe toate,se apasă același buton pentru toți. Sunt identice pe tot globul. Aceleași restricții, aceleași reguli. Pastorul ăsta polonez, de când s-a dat ordin să se închidă Bisericile, el nu încetează să protesteze, în fiecare Sâmbătă sau Duminică e pe străzi protestând. El nu a închis Biserica niciodată, l-au amendat de zeci de ori, îl ia poliția și îl ține o zi după care îi dă drumul pentru că nu este o lege dată pentru ceea ce fac ei cu restricțiile și cu închiderile de locuri publice. E advocat , știe ce face. Ca el mai sunt în lume, Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. El a ținut slujbe la Biserică ca și mai înnainte, a primit amenzi, Biserica l-a ajutat să le plătească. La început , i-au oprit slujba și i-a dat amendă, au trimis credincioșii acasă , l-au luat la poliție și l-au ținut până seara dar duminica viitoare ,Biserica a fost din nou deschisă. S-a mai repetat și tot așa a făcut. Până la urmă l-a lăsat să țină Biserică și îi dădea amendă...până la urmă nici amendă nu i-a mai dat. Dacă a rezolvat ceva, dacă a schimbat ceva? De rezolvat ,a rezolvat...și-a făcut datoria față de Dumnezeu. Dacă a schimbat ceva? ...Asta știe Dumnezeu. Dacă a câștigat o singură inimă pentru Dumnezeu, a câștigat TOTUL !A respectat Cuvântul lui Dumnezeu și n-a fugit când a venit lupul,a rămas cu oile.

  Comunicate din partea Secretariatului de Stat pentru Culte a Guvernului Romaniei
  PAGINA OFICIALA , - 4 Decembrie 2020 În ziua de 3 decembrie 2020, Secretariatul de Stat pentru Culte, cu sprijinul Secretariatului General al Guver…
 • Calgary are 1.3 milioane de locuitori, deci protestul unor 300 de oameni care reprezintă 0.02% din populația orașului e de tot râsul. 

  M.C a spus :

  Am pus video-urile ca să vedeți ce face un pastor polonez în Canada ca răspuns la comunicatele Secretarilor Cultelor din Guvern.Un singur creier le decide pe toate,se apasă același buton pentru toți. Sunt identice pe tot globul. Aceleași restricții, aceleași reguli. Pastorul ăsta polonez, de când s-a dat ordin să se închidă Bisericile, el nu încetează să protesteze, în fiecare Sâmbătă sau Duminică e pe străzi protestând. El nu a închis Biserica niciodată, l-au amendat de zeci de ori, îl ia poliția și îl ține o zi după care îi dă drumul pentru că nu este o lege dată pentru ceea ce fac ei cu restricțiile și cu închiderile de locuri publice. E advocat , știe ce face. Ca el mai sunt în lume, Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. El a ținut slujbe la Biserică ca și mai înnainte, a primit amenzi, Biserica l-a ajutat să le plătească. La început , i-au oprit slujba și i-a dat amendă, au trimis credincioșii acasă , l-au luat la poliție și l-au ținut până seara dar duminica viitoare ,Biserica a fost din nou deschisă. S-a mai repetat și tot așa a făcut. Până la urmă l-a lăsat să țină Biserică și îi dădea amendă...până la urmă nici amendă nu i-a mai dat. Dacă a rezolvat ceva, dacă a schimbat ceva? De rezolvat ,a rezolvat...și-a făcut datoria față de Dumnezeu. Dacă a schimbat ceva? ...Asta știe Dumnezeu. Dacă a câștigat o singură inimă pentru Dumnezeu, a câștigat TOTUL !A respectat Cuvântul lui Dumnezeu și n-a fugit când a venit lupul,a rămas cu oile.

  Comunicate din partea Secretariatului de Stat pentru Culte a Guvernului Romaniei
  PAGINA OFICIALA , - 4 Decembrie 2020 În ziua de 3 decembrie 2020, Secretariatul de Stat pentru Culte, cu sprijinul Secretariatului General a
 • A d m i n

  Am pus video-urile ca să vedeți ce face un pastor polonez în Canada ca răspuns la comunicatele Secretarilor Cultelor din Guvern.Un singur creier le decide pe toate,se apasă același buton pentru toți. Sunt identice pe tot globul. Aceleași restricții, aceleași reguli. Pastorul ăsta polonez, de când s-a dat ordin să se închidă Bisericile, el nu încetează să protesteze, în fiecare Sâmbătă sau Duminică e pe străzi protestând. El nu a închis Biserica niciodată, l-au amendat de zeci de ori, îl ia poliția și îl ține o zi după care îi dă drumul pentru că nu este o lege dată pentru ceea ce fac ei cu restricțiile și cu închiderile de locuri publice. E advocat , știe ce face. Ca el mai sunt în lume, Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. El a ținut slujbe la Biserică ca și mai înnainte, a primit amenzi, Biserica l-a ajutat să le plătească. La început , i-au oprit slujba și i-a dat amendă, au trimis credincioșii acasă , l-au luat la poliție și l-au ținut până seara dar duminica viitoare ,Biserica a fost din nou deschisă. S-a mai repetat și tot așa a făcut. Până la urmă l-a lăsat să țină Biserică și îi dădea amendă...până la urmă nici amendă nu i-a mai dat. Dacă a rezolvat ceva, dacă a schimbat ceva? De rezolvat ,a rezolvat...și-a făcut datoria față de Dumnezeu. Dacă a schimbat ceva? ...Asta știe Dumnezeu. Dacă a câștigat o singură inimă pentru Dumnezeu, a câștigat TOTUL !A respectat Cuvântul lui Dumnezeu și n-a fugit când a venit lupul,a rămas cu oile.

 • Proteste de astea au fost si in germania,franta, italia.Au folosit la ceva? NU.In Germania cei care au protestat pasnic au fost declarati extremisti de dreapta de catre statul german, prin hotarare judecatoreasca.. Plus ca li s a interzis sa mai demonstreze. VOR MAI DEMONSTRA ILEGAL SIGUR.Dar vor fi bagati in inchisoare sau la spitalul de nebuni din pacate, fara sa se mai auda cevade ei.Marius, dictatura europeana, apoi cea mondiala vine incetul cu incetul...Protestele , pentru cei din lume, fara un putsch asupra guvernului sau presedintelui,cu extrema violenta nu or sa aduca nimic,Si cand vin astfel de proteste o sa vina armata si o sa impuste demonstrantii ca la revolutie.Totul e planificat, totul e pregatit minutios si daca ies in strada crestinii nu rezolva nimic, mai rau cu sloganul In your face...se fac de ras..Facebook, twitter si altii blocheaza canalele celor ce spun ceva impotriva acestor masuri, legate de Corona..

Acest răspuns a fost șters.

Forum Categories

 

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter