Stie cineva daca s-a modificat legislatia in ceea ce priveste plata concediului medical pentru codul 6 ( urgente)? Cine plateste primele 5 zile, firma sau din fondul de sanatate? As dori si cadru legislativ.

Vizualizări: 107

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Plata indemnizatiilor pentru CM se face conform art.12 din OUG nr.158/2005, mentionat de dvs., cu primele 5 zile suportate de angajator si restul din FNUASS.

Nu scrie nicaieri in legislatia specifica concediilor medicale ca urgentele se suporta integral din FNUASS. 
Singurele mentiuni pentru urgente sunt:
- nu este necesar stagiul minim de cotizare, 
- plata este de 100% din baza de calcul;
- limitarea la 5 zile calendaristice daca nu e caz sever de internare.

Normele de aplicare a OUG nr.158/2005
ART. 31
În caz de urgenţe medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordã de medicul care a asistat urgenţa (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardã, structuri de primire urgenţe, ambulanţã, centru de permanenţã), pentru o perioadã de maximum 5 zile calendaristice. Dacã incapacitatea temporarã de muncã se menţine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, dar nu pentru cod de indemnizaţie de urgenţã (06), în condiţiile şi pe duratele stabilite de lege.

OUG 158/2005 cu modificari si completari
ART. 12
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării
incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la
art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2).

Indemnizatia se suporta din FNUASS din prima zi-se refera la someri si la alte persoane care nu sunt angajate cu contract de munca si sunt asigurate pentru concedii si indemnizatii.

OUG nr.158/2005:

ART. 1*)
(1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate, dacã: 
A. desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract individual de muncã sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activitãţi dependente;
B. desfãşoarã activitãţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autoritãţii executive, legislative ori judecãtoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugãreşti, ale cãror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevãzute la lit. A;
C. beneficiazã de drepturi bãneşti lunare ce se suportã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, în condiţiile legii.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiazã şi persoanele care nu se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), dar sunt:
a) asociaţi, comanditari sau acţionari; 
b) abrogatã;
c) membri ai asociaţiei familiale;
d) autorizate sã desfãşoare activitãţi independente;
e) persoane care încheie un contract de asigurãri sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare pânã la data de 1 ianuarie 2006.

(3) Persoanele prevãzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonanţe de urgenţã, cu excepţia pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevãzãtori, care se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la lit. c) şi d).
 

Ok,  ( mai de mult se suportau din FNUASS dar nu  am avut de multi ani situatia asta)  Multumesc mult

Informatiile prezentate de Liliana sunt corecte. Pentru primele 5 zile plateste firma angajatoare. Art 12 OUG nr 158/2005

Da, Am  inteles. 

Multumesc. E un raspuns complet.

Dumnezeu sa va binecuvanteze

Sa luati in calcul si ORDIN nr. 430/ 470/ 11.05.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 60/32/2006

Multumesc mult,

 o sa verific

Mission Holy Doctor

Parteneri

Rezultate google

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

© 2018   Created by Emil Georgescu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor