Mai trebuie sa fim invatati de cineva, daca am primit ungerea din partea lui Dumnezeu ?

Atunci pentru ce a mai dat Dumnezeu slujbe de invatatori, daca ungerea Lui care am primit-o ne invata toate lucrurile ? La ce se refera acest verset din 1 Ioan 2:27 ? Acest verset contrazice versetul de la Efeseni 4:11 ?

 • Cat despre voi, ungerea pe care ati primit-o de la El ramane in voi si n-aveti trebuinta sa va invete cineva; ci, dupa cum ungerea Lui va invata despre toate lucrurile si este adevarata, si nu este o minciuna, ramaneti in El, dupa cum v-a invatat ea. (1Ioan.2:27)

Vizualizări: 79

Răspunsurile pentru această discuţie sunt închise.

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Eu aș dori să răspunzi tu primul la întrebarea ta, Bădărău..ținând count că tu ai întotdeauna o explicație mai diferită de toate. Mă bucur că te-ai gândit la ce am discutat noi despre asta și ai deschis un subiect pe Forum. Împortant e că te-ai gândit la ce am zis..poate ai mai întrebat pe alții de la tine de la Mesaj și acum crezi că ai lămurirea...o să fie interesant să discutăm. Dar vreau să spui tu prima părere , după care răspundem și restul.

Mai întâi să-ți răspund la prima ta întrebare Bădărău, Pentru ce dă Dumnezeu slujbe de Învățători? Îți spun eu că tu degeaba ai pus versetul din Efeseni 4 cu 11 ,că nu ai mai citit de ce dă Dumnezeu Învățători.

Efeseni 4:11-13. “Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.”

Acum ai înțeles de ce dă EL slujbe de Învățători? pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.”  Ca să ne zidim în dragoste prin Duhul, Bădărău. Nu ca să ne descopere Cuvântul. Tocmai Ungerea îi pune și pe Învățători în slujbe, Ungerea îi învață și pe ei la fel ca pe orice credincios autentic și adevărat. Tu cred că tu, când te gândești la Ungerea de Sus,te gânndești la Ungerile cu cornul de untdelemn din Biblie  sau la Ungerile de păstori de azi. Nu Bădărău...ungerile de păstori sau ungerile din Biblie , sunt doar o recunoaștere , ca să zic așa, că ei au niște capacități, au niște înzestrări și prin ungerea în fața tuturor li se recunoaște înzestrarea în fața tuturor că ei sunt puși să conducă ceva.

Dar Ungerea care vine de Sus , este cea care ne învață pe toți dacă suntem credincioși adevărați. Ungerea aceia de punere în slujbă care se practică prin Adunări, aia nu-i învață nimic, aia e doar ca o recunoaștere a capacităților lor. Dacă nu poți să faci diferența asta, atunci nu te deosebești cu nimic de ortodocsi care zic că odată ce popa e hirotonisit, Harul e peste el ...și el are Har. Noi vorbim de Ungerea de Sus, De Duhul Sfant care este cu credincioși și în credincioși.

Sper că ai înțeles pentru ce sunt dați învățătorii dacă Ungerea ne învață toate lucrurile. Învățătorii sunt dați pentru desăvârșirea sfinților în vederea licrării de slujire și pentru zidirea Trupului lui Hristos.

Dar eu cunoscându-te bine...eu știu unde vrei tu să ajungi. Tu o iei pe ocolite cu daruri de proroci și de Învățători ca să-ți îndreptățești doctrina ta, că Branham e învățătorul, Prorocul..Atotștiutorul...Ilie...pentru vremea noastră de acum...că tu așa ai fost învățat, că Dumnezeu de-a lungul vremurilor a descoperit Cuvântul Său, unui singur om pentru fiecare perioadă de timp. Nu ai...sau aveți nici un suport Biblic care să spună așa ceva..vălegați de niște versete pe care le interpretează Branham în folosul lui ca să ascultați de el, gen..Amos 3 cu 7..că Dumnezeu nu face nimic fara sa descopere taina sa slujitorilor sa-i proroci.. Axolo Amos vorbea despre necazurile care urmau să lovească Israelul si Branham a interpretat-o că vorbește de taine ca despre Taina ținută ascunsă de veacuri(Isus)

Eu îți spun atât Bădărău dacă vrei să asculți...Dumnezeu vrea ca orice om să-l cunoască personal pe EL..nu prin interpuși..nu prin popi, nu prin fecioara Maria, nu prin Branham sau Ilie. Fiindcă, Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos , pe care l-ai trimis Tu. Acest să cunoască, În Biblie este folosit ca sens să aibă o intimitate cu tine, să te cunoască intim...ai văzut că în Biblie scrie...Iosif a cunoscut pe Maria..sau Iosif n-a cunoscut pe Maria...nu zice n-a cunoscut-o, ci n-a cunoscut. N-a cunoscut-o e în sens de a știi despre cineva , n-a cunoscut e în sens de n-a avut relații intime cu ea.

Și Dumnezeu vrea ca fiecare om să-l cunoască personal, nu cum i-l prezintă Branham sau Ilie, sau Papa de la Roma..nici chiar cum i-l prezintă învățătorii evanghelici sau pastorii sau prorocii, ci PERSONAL . Isus vrea să aibă o relație UNICĂ cu fiecare om pentru că fiecare om e creat unic. Unii sunt mai slabi în credință sau în toate dar Isus vrea să aibă o relație personală așa cu e fiecare, el nu disprețuiește pe nimeni, vrea doar să fie sinceri. El se bucură de slabiciunile oamenilor..pentru că EL i-a făcut așa. Dar El vrea sinceritate, El vrea să vi la EL așa cum ești, să nu te dai drept altul sau să nu crezi că dacă asculți de unul care e mai tare sau mai iscusit în vorbe , Dumnezeu te va aprecia mai mult, nu. Tu tot ăla ești, EL te știe..te știe dacă ești slab sau dacă ești tare. El te-a făcut așa. Trebuie doar să-l iubești.

Domnul Isus ne-a zis să ne uităm țintă la EL , atunci de ce să ne uităm la Branham? Sau Ilie? De ce nu ne-a spus, aveți grijă , voi trebuie să vă uitați la niște oameni pe care eu i-am ales să le descopăr Cuvântul pentru diferite perioade de vreme? De ce ne-a spus, țintă la Mine și numai la Mine? De ce ne-a spus dacă vine cineva în numele Meu ,să nu-l credeți? Nu ne-a spus oare tocmai că știa ca vor veni unii care vor zice că numai ei dețin adevărul și trebuie să ne uităm la ei?

Poate Branham a fost un om credincios, un sfant , nu am de unde să știu..dar eu nu trebuie să mă uit la EL, eu trebuie să mă uit la Isus. Dacă eu sunt mai slab ca Branham, nu mă face mai tare dacă cred în el. Numai Isus poate să mă întărească. Și atunci de ce să ascult de Branham? Isus spune , veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da Odihnă pentru sufletele voastre...așa cum sunt Isus mă primește..orb, slab de minte, neștiutor..așa mă vrea Isus. Branham zice nu, nu te poți duce ,că tu nu înțelegi Cuvântul, tu nu ai descoperirea, numai eu o am. Vino la mine să te învăț eu cum să te duci la Isus...De cine să ascult?

Trebuie să înțelegi vremea Harului, trebuie să înțelegi ce a făcut Domnul Isus prin venirea, moartea și învierea Sa. Nu mai e nevoie de nimic pe pământul ăsta ca să fi mântuit, decât de EL...de nimic nu mai e nevoie. Nici de proroci, nici de jertfe, de nimic...decât să crezi în EL,să-l iubești pe El,să fi cu EL.

După ce a vorbit în vechime părinţilor noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Evrei1 1-14.

Noi nu vom obține niciodată adevărata înțelegere a Cuvântului prin studiu si compararea de Scripturi, cât am fi de sinceri. Avem nevoie de descoperirea data prin Duhul Sfânt. Cuvântul nu poate fi descoperit la oricine, ci unei clase speciale de oameni. Pentru aceasta va fi nevoie de operarea Duhului Sfânt. Aceasta va cere instructaj special, nu doar un student sa compare verset cu verset, deși aceea este bine. O taina cere învățarea de către Duhul Sfânt sau aceasta niciodată nu devine clar. Aceasta va cere abilitatea de a auzi direct de la Dumnezeu. Va fi nevoie de un Profet.

2 PETRU 1:20. "Fiindcă mai întâi de toate, sa știți ca nicio prorocie din Scriptura nu se tâlcuiește singura.
21. Caci nicio prorocie n-a fost adusa prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt."

Dumnezeu își descoperă Cuvântul Lui mai întâi la profeți:

AMOS 3:7. "Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci."

Aceste slujbe nu se refera la darul de proorocie, darul de proorocie descoperă tainele inimii, dar slujba de proroc descoperă Cuvântul pentru o întreaga generație sau acea acel timp (epocă).
(Ex: Noe, Moise, si toți prorocii, prin ei a venit Cuvântul lui Dumnezeu pentru acea perioada de timp. Dar noi nu putem primi Mesajul lui Noe, acel Mesaj a fost pentru acel timp. Noi nu putem primi Mesajul lui Moise, acel Mesaj a fost pentru ei, la acea vreme. Noi avem timpul nostru, Mesajul nostru si prorocul care a venit cu Mesajul pentru timpul nostru.) Cuvântul vine mai întâi la slujba de proroc pentru întreaga lume, apoi Dumnezeu prin prin celelalte slujbe din Efeseni 4:11-16, Dumnezeu vorbește Cuvântul către oameni. Aceste slujbe sunt puse de Dumnezeu pentru desăvârșirea copiilor Săi, in vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Isus Cristos. Dar, Cuvântul vine mai întâi la slujba de proroc. (Amos 3:7)

TREBUIE SA NE INCREDEM IN PROOROCII LUI?

2 CRONICI 20:20 "...Încredeți-va in prorocii Lui, si veți izbuti."

CUM A SCOS DUMNEZEU POPORUL LUI DIN EGIPT SI CUM A FOST PAZIT ISRAEL?

OSEA 12:13 "Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt si printr-un proroc a fost păzit Israel."

NE TRIMITE DUMNEZEU PROOROCI IN TOATE TIMPURILE?

IEREMIA 7:25-26: "Din ziua când au ieșit părinții voștri din Egipt pană in ziua de azi, v-am trimis pe toți slujitorii Mei, prorocii, i-am trimis in fiecare zi de dimineață.

26. Dar ei nu M-au ascultat, n-au luat aminte; si-au înțepenit gâtul și au făcut mai rău decât părinții lor."

NE-A PROMIS DUMNEZEU LA TIMPUL NOSTRU CA NE MAI TRIMITE PROOROCI?
Zic unii ca proorocii au fost până la sa vina Isus Cristos! Este adevărat ca Legea si proorocii din vechime si au ținut până la Ioan, dar Dumnezeu nu-si si-a schimbat modul de-a lucra (Evrei 13:8; Maleahi 3;6; Eclesiastul 3:15). Dumnezeu tot prin slujbele de proroci își descoperă Cuvântul până la sfârșit. Domnul Isus ne-a promis ca ne trimite proroci, el nu minte, trebuie sa credem tot Cuvântul. Sa citim:

MATEI 23:34: "De aceea, iată, va trimit proroci, înțelepți si cărturari. Pe unii din ei ii veți omori si răstigni, pe alții ii veți bate in sinagogile voastre si-i veți prigoni din cetate in cetate;"
Aici se referea la viitor Domnul Isus, când spune ca ne trimite proroci, nu se referea la trecut sau la prezent. Trebuie sa credem tot Cuvântul.


Dumnezeu are aceste slujbe din Efeseni 4:11-16, in Biserica Lui, care sunt date pentru desăvârșirea sfinților, in vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos...ca sa nu mai fim copii, plutind încoace si încolo, purtați de orice vânt de învățătură....

EFESENI 4:11-16. "Şi El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, ,și se zidește în dragoste."

Deci, MC, ce rol au slujbele din Efeseni 4:11 ? Cum ne duce Dumnezeu pe noi la desăvârșire prin aceste slujbe din Efeseni 4:11 ? Nu crezi ca aceste slujbe au rolul de a ne învață Cuvântul ? Nu zice destul de clar ca aceste slujbe ne sunt date ca sa nu mai fim copiii plutind încoace si încolo (prin culte), purtați de orice vânt de învățătura ? Înseamnă că Dumnezeu prin aceste slujbe ne aduce învățătura corecta ! Cum de nu înțelegi ?

Tu iei din versetele biblice doar ce-ti convine. Citește cu atenție si ia tot Cuvântul. După cum am mai spus, dacă învățătura ne-ar da-O Dumnezeu la fiecare, atunci nu ar mai avea nici un rol aceste slujbe ale lui Dumnezeu.

Da, sunt de acord ca ungerea(Duhul Sfânt) trebuie sa o avem(sa-L avem) toți ca sa putem înțelege Cuvântul lui Dumnezeu care Dumnezeu ni l-a interpretat prin slujbele Lui.

Știi de ce sunt atâtea interpretări si atâtea doctrine a diferitelor culte? Pentru ca oamenii iau acest verset din 1 Ioan 2:27 si zic ca au ungerea(Duhul Sfânt) si nu iau adevărata descoperire a lui Dumnezeu care a venit prin slujbele trimise de El ! Daca oamenii ar avea ungerea(Duhul Sfânt), atunci ei ar avea toți aceiași învățătura, nu ar mai fi atâtea culte si nu ar respinge ungerea(Duhul Sfânt) si învățătura care a venit la slujbele lui Dumnezeu. Mulți zic ca au ungerea(Duhul Sfânt) și au învățături diferite si se contrazic unii cu alții.

Atunci ce este de făcut ? Dumnezeu a dat rezolvarea care este in Efeseni 4:11. El a a dat aceste slujbe ca prin ele El sa ne duce la desăvârșire si ne zidește, adică prin slujbele puse de El ne dă adevărata interpretare a Cuvântului Sau, ca sa nu mai fim copiii, sa plutim pe la toate cultele si sa fim purtați de orice vânt de învățătură....

MC, pentru mine este atât de simplu, cum de nu înțelegi ?

Ok, văd că nici versetele nu fac lumină..și atunci e bai mare. Hai să vedem teoria ta.

Te rog să-mi răspunzi clar și concis la întrebările pe care ți le pun

Ce înțelegi tu din Cuvintele astea?

Nu* vă voi lăsa orfani, Mă voi** întoarce la voi.

 • Spune-mi te rog ce înțelegi de aici și dupaia continuăm.


Bădărău a spus :

Noi nu vom obține niciodată adevărata înțelegere a Cuvântului prin studiu si compararea de Scripturi, cât am fi de sinceri. Avem nevoie de descoperirea data prin Duhul Sfânt. Cuvântul nu poate fi descoperit la oricine, ci unei clase speciale de oameni. Pentru aceasta va fi nevoie de operarea Duhului Sfânt. Aceasta va cere instructaj special, nu doar un student sa compare verset cu verset, deși aceea este bine. O taina cere învățarea de către Duhul Sfânt sau aceasta niciodată nu devine clar. Aceasta va cere abilitatea de a auzi direct de la Dumnezeu. Va fi nevoie de un Profet.

2 PETRU 1:20. "Fiindcă mai întâi de toate, sa știți ca nicio prorocie din Scriptura nu se tâlcuiește singura.
21. Caci nicio prorocie n-a fost adusa prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt."

Dumnezeu își descoperă Cuvântul Lui mai întâi la profeți:

AMOS 3:7. "Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci."

Aceste slujbe nu se refera la darul de proorocie, darul de proorocie descoperă tainele inimii, dar slujba de proroc descoperă Cuvântul pentru o întreaga generație sau acea acel timp (epocă).
(Ex: Noe, Moise, si toți prorocii, prin ei a venit Cuvântul lui Dumnezeu pentru acea perioada de timp. Dar noi nu putem primi Mesajul lui Noe, acel Mesaj a fost pentru acel timp. Noi nu putem primi Mesajul lui Moise, acel Mesaj a fost pentru ei, la acea vreme. Noi avem timpul nostru, Mesajul nostru si prorocul care a venit cu Mesajul pentru timpul nostru.) Cuvântul vine mai întâi la slujba de proroc pentru întreaga lume, apoi Dumnezeu prin prin celelalte slujbe din Efeseni 4:11-16, Dumnezeu vorbește Cuvântul către oameni. Aceste slujbe sunt puse de Dumnezeu pentru desăvârșirea copiilor Săi, in vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Isus Cristos. Dar, Cuvântul vine mai întâi la slujba de proroc. (Amos 3:7)

TREBUIE SA NE INCREDEM IN PROOROCII LUI?

2 CRONICI 20:20 "...Încredeți-va in prorocii Lui, si veți izbuti."

CUM A SCOS DUMNEZEU POPORUL LUI DIN EGIPT SI CUM A FOST PAZIT ISRAEL?

OSEA 12:13 "Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt si printr-un proroc a fost păzit Israel."

NE TRIMITE DUMNEZEU PROOROCI IN TOATE TIMPURILE?

IEREMIA 7:25-26: "Din ziua când au ieșit părinții voștri din Egipt pană in ziua de azi, v-am trimis pe toți slujitorii Mei, prorocii, i-am trimis in fiecare zi de dimineață.

26. Dar ei nu M-au ascultat, n-au luat aminte; si-au înțepenit gâtul și au făcut mai rău decât părinții lor."

NE-A PROMIS DUMNEZEU LA TIMPUL NOSTRU CA NE MAI TRIMITE PROOROCI?
Zic unii ca proorocii au fost până la sa vina Isus Cristos! Este adevărat ca Legea si proorocii din vechime si au ținut până la Ioan, dar Dumnezeu nu-si si-a schimbat modul de-a lucra (Evrei 13:8; Maleahi 3;6; Eclesiastul 3:15). Dumnezeu tot prin slujbele de proroci își descoperă Cuvântul până la sfârșit. Domnul Isus ne-a promis ca ne trimite proroci, el nu minte, trebuie sa credem tot Cuvântul. Sa citim:

MATEI 23:34: "De aceea, iată, va trimit proroci, înțelepți si cărturari. Pe unii din ei ii veți omori si răstigni, pe alții ii veți bate in sinagogile voastre si-i veți prigoni din cetate in cetate;"
Aici se referea la viitor Domnul Isus, când spune ca ne trimite proroci, nu se referea la trecut sau la prezent. Trebuie sa credem tot Cuvântul.


Dumnezeu are aceste slujbe din Efeseni 4:11-16, in Biserica Lui, care sunt date pentru desăvârșirea sfinților, in vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos...ca sa nu mai fim copii, plutind încoace si încolo, purtați de orice vânt de învățătură....

EFESENI 4:11-16. "Şi El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, ,și se zidește în dragoste."

Deci, MC, ce rol au slujbele din Efeseni 4:11 ? Cum ne duce Dumnezeu pe noi la desăvârșire prin aceste slujbe din Efeseni 4:11 ? Nu crezi ca aceste slujbe au rolul de a ne învață Cuvântul ? Nu zice destul de clar ca aceste slujbe ne sunt date ca sa nu mai fim copiii plutind încoace si încolo (prin culte), purtați de orice vânt de învățătura ? Înseamnă că Dumnezeu prin aceste slujbe ne aduce învățătura corecta ! Cum de nu înțelegi ?

Tu iei din versetele biblice doar ce-ti convine. Citește cu atenție si ia tot Cuvântul. După cum am mai spus, dacă învățătura ne-ar da-O Dumnezeu la fiecare, atunci nu ar mai avea nici un rol aceste slujbe ale lui Dumnezeu.

Da, sunt de acord ca ungerea(Duhul Sfânt) trebuie sa o avem(sa-L avem) toți ca sa putem înțelege Cuvântul lui Dumnezeu care Dumnezeu ni l-a interpretat prin slujbele Lui.

Știi de ce sunt atâtea interpretări si atâtea doctrine a diferitelor culte? Pentru ca oamenii iau acest verset din 1 Ioan 2:27 si zic ca au ungerea(Duhul Sfânt) si nu iau adevărata descoperire a lui Dumnezeu care a venit prin slujbele trimise de El ! Daca oamenii ar avea ungerea(Duhul Sfânt), atunci ei ar avea toți aceiași învățătura, nu ar mai fi atâtea culte si nu ar respinge ungerea(Duhul Sfânt) si învățătura care a venit la slujbele lui Dumnezeu. Mulți zic ca au ungerea(Duhul Sfânt) și au învățături diferite si se contrazic unii cu alții.

Atunci ce este de făcut ? Dumnezeu a dat rezolvarea care este in Efeseni 4:11. El a a dat aceste slujbe ca prin ele El sa ne duce la desăvârșire si ne zidește, adică prin slujbele puse de El ne dă adevărata interpretare a Cuvântului Sau, ca sa nu mai fim copiii, sa plutim pe la toate cultele si sa fim purtați de orice vânt de învățătură....

MC, pentru mine este atât de simplu, cum de nu înțelegi ?

MC, da, este adevarat ca ungerea este de sus, este Duhul Sfant. 

Ai scris aceasta: ”Domnul Isus ne-a zis să ne uităm țintă la EL , atunci de ce să ne uităm la Branham? Sau Ilie? De ce nu ne-a spus, aveți grijă , voi trebuie să vă uitați la niște oameni pe care eu i-am ales să le descopăr Cuvântul pentru diferite perioade de vreme?” 

Ce faci cu aceste versete din biblie de mai jos?

A doua zi, au pornit dis-de-dimineata spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit si a zis: "Ascultati-ma, Iuda si locuitorii Ierusalimului! Incredeti-va in Domnul Dumnezeul vostru, si veti fi intariti; incredeti-va in prorocii Lui, si veti izbuti." (2Cron.20:2)

MATEI 10:40. Cine va primeste pe voi Ma primeste pe Mine; si cine Ma primeste pe Mine primeste pe Cel ce M-a trimis pe Mine.

41. Cine primeste un proroc, in numele unui proroc, va primi rasplata unui proroc; si cine primeste pe un om neprihanit, in numele unui om neprihanit, va primi rasplata unui om neprihanit.

Adevarat, adevarat va spun ca cine primeste pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Ma primeste; si cine Ma primeste pe Mine primeste pe Cel ce M-a trimis pe Mine." (Ioan.13:20)

Da, este adevarat ca Dumnezeu pentru timpul nostru a trimis pe prorocul Ilie. Ioan nu fost inainte de de ziua Necazului si Ioan nu a asezat din nou toate lucrurile. Ioan doar a pregatit calea inaintea lui Isus. Asa zice biblia la Maleahi 3:1. Dar Ilie din timpul nostru a asezat din nou toate lucrurile. Citeste la Marcu 9:12. Si Isus a vorbit la viitor despre Ilie din timpul nostru, ca va veni. Ioan era deja venit. 

Tu poate nu stii ca Dumnezeu cu duhul si puterea lui Ilie a lucrat pana acum de 4 ori si mai lucreaza inca o data pentru Evrei. Prima slujba a lui Ilie a fost Ilie Tijbitul. A doua slujba a lui Ilie a fost prin Elisei. A treia slujba in puterea si dugul lui Ilie a fost cu Ioan Botezatorul. A patra slujba a lui Ilie ca proroc a fost cu fratele Branham. Si a cincia slujba a lui Ilie va fi una din cele doua slujbe pentru Evrei din Apoc 11 din timpul Necazului cel mare. Am o discutie sau o tema cu slujbele lui Ilie postata pe acest site. O sa-ti dau linkul dupa aceea. 

Ai mai scris: ”Eu îți spun atât Bădărău dacă vrei să asculți...Dumnezeu vrea ca orice om să-l cunoască personal pe EL..nu prin interpuși..nu prin popi, nu prin fecioara Maria, nu prin Branham sau Ilie.” 

Da, sunt de acord ca Dumnezeu vrea sa-l cunoastem fiecare dintre noi pe Dumnezeu personal, dar aceasta nu inseamna ca noi primim direct de la Dumnezeu invatatura personal si nu mai trebuie sa primim invatatura prin slujbele puse de El !

Ai postat acest verset: ”După ce a vorbit în vechime părinţilor noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Evrei1 1-14.”

Da, este cuvantul lui Dumnezeu si il cred. Dar daca Dumnezeu a vorbit prin proroci in multe randuri si la sfarsitul acelor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, aceasta nu inseamna ca Dumnezeu nu ne mai vorbeste prin slujbele de proroci ! Isus ne-a promis ca ne va mai trimite proroci. Nu mai credem ce scrie la Matei 23:34 ? Nu mai credem ce spune la Maleahi 4:5 ? Luam doar unele versete ce ne convine noua ? La Matei 4:4 scrie ca noi trebuie sa traim(luam) cu tot Cuvantul !

MC, uite postez aceste doua linkuri despre Ilie asa cum ti-am promis:

CINE ESTE PROOROCUL ILIE DIN MALEAHI 4:5-6 b? CARE ESTE ROLUL SLUJB...

DUHUL LUI ILIE A LUCRAT PÎNĂ ACUM DE PATRU ORI ŞI MAI LUCREAZĂ INCA...

Daca nici ce citesti aici nu te convinge, nu am ce sa-ti mai zic, numai Dumnezeu te poate convinge !

MC, mi-ai dat aceste versete din Ioan 14:

18. ”Nu va voi lasa orfani, Ma voi intoarce la voi.

19. Peste putina vreme, lumea nu Ma va mai vedea, dar voi Ma veti vedea; pentru ca Eu traiesc, si voi veti trai.

20. ”In ziua aceea, veti cunoaste ca Eu sunt in Tatal Meu, ca voi sunteti in Mine si ca Eu sunt in voi.

21. Cine are poruncile Mele si le pazeste acela Ma iubeste; si cine Ma iubeste va fi iubit de Tatal Meu. Eu il voi iubi si Ma voi arata lui."

Sa-ti zic ce inteleg eu din ele. Uite ce inteleg eu. Iti raspund cu alt verset, pentru ca versetele se talmacesc cu alte versete:

Dar vreau sa stiti ca Hristos este Capul oricarui barbat; ca barbatul este capul femeii si ca Dumnezeu este Capul lui Hristos.” (1Cor.11:3)

Cand imi raspunzi la acest verset ce inseamna, mai vorbim dupa aceea !

Arată o rânduială, o ierarhie . Arată că este o rânduială și nu este o egalitate. Asta este explicația versetului. Dar dacă tot ai intrebat de versetul ăsta...care e unul simpli...dacă cineva nu vrea să-l interpreteze în favoarea lui..să obțină un advantaj asupra cuiva..dacă cineva nu are un interes ascuns,atunci e simplu, arată o ierarhie și o rânduială. Din versetul ăsta altceva e mai greu de înțeles și anume...scrie acolo că bărbatul este capul femeii...și dacă femeia e nemăritată și n-are bărbat, cine e capul ei? Ți-am răspuns la întrebare, după ce imi spui cine e capul femeii nemăritate, să-,i răspunzi la întrebarea pe care ți-am pus-o si ai zis că răspunzi după ce-ți răspund eu primul la a ta.
 
Bădărău a spus :

MC, mi-ai dat aceste versete din Ioan 14:

18. ”Nu va voi lasa orfani, Ma voi intoarce la voi.

19. Peste putina vreme, lumea nu Ma va mai vedea, dar voi Ma veti vedea; pentru ca Eu traiesc, si voi veti trai.

20. ”In ziua aceea, veti cunoaste ca Eu sunt in Tatal Meu, ca voi sunteti in Mine si ca Eu sunt in voi.

21. Cine are poruncile Mele si le pazeste acela Ma iubeste; si cine Ma iubeste va fi iubit de Tatal Meu. Eu il voi iubi si Ma voi arata lui."

Sa-ti zic ce inteleg eu din ele. Uite ce inteleg eu. Iti raspund cu alt verset, pentru ca versetele se talmacesc cu alte versete:

Dar vreau sa stiti ca Hristos este Capul oricarui barbat; ca barbatul este capul femeii si ca Dumnezeu este Capul lui Hristos.” (1Cor.11:3)

Cand imi raspunzi la acest verset ce inseamna, mai vorbim dupa aceea !

MC, ai zis: ”și dacă femeia e nemăritată și n-are bărbat, cine e capul ei?” Uite iti dau un raspuns tot cu un verset:

1 Corinteni 11: 

11. ”Totusi, in Domnul, femeia nu este fara barbat, nici barbatul fara femeie.

12. Caci, daca femeia este din barbat, tot asa si barbatul prin femeie, si toate sunt de la Dumnezeu.”

MC, nu sunt multumit cu raspunsul ce mi l-ai dat in legatura cu acest verset:

Dar vreau sa stiti ca Hristos este Capul oricarui barbat; ca barbatul este capul femeii si ca Dumnezeu este Capul lui Hristos.” (1Cor.11:3)

De fapt acest verset este raspunsul la versetul ce l-ai postat tu din Ioan 14:18-20, numai ca tu nu intelegi ! Hai sa-ti talmacesc, poate asa vei intelege. Capul inseamna stapanire, intelepciune, gandire, invatatura, etc si acest verset zice ca daca ai ungerea sau Duhul Sfant, atunci Dumnezeu cu omul sunt Unul in gandire. Uite ca-ti mai niste versete ca sa intaresc ce spun:

”Dar cine se lipeste de Domnul este un singur duh cu El.” (1Cor.6:17)

Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; si toti am fost adapati dintr-un singur Duh.” (1Cor.12:13)

Efeseni 4:4. ”Este un singur trup, un singur Duh, dupa cum si voi ati fost chemati la o singura nadejde a chemarii voastre.

5. Este un singur Domn, o singura credinta, un singur botez.

6. Este un singur Dumnezeu si Tata al tuturor, care este mai presus de toti, care lucreaza prin toti si care este in toti.”

Ok, bun, așa e. Dacă ai Duhul Sfant și te unești cu Dumnezeu ești un Duh cu El. Acum răspunde ce înțelegi tu din versetul pe care l-am pus. Fiecare expresie, fiecare propoziție, te rog s-o explici cum o înțelegi tu. Fără citate din nu știu ce cărți sau tălmăciri ale altor oameni, tu, ce înțelegi tu din versetul ăla, propoziție cu propoziție?
 
Bădărău a spus :

MC, nu sunt multumit cu raspunsul ce mi l-ai dat in legatura cu acest verset:

Dar vreau sa stiti ca Hristos este Capul oricarui barbat; ca barbatul este capul femeii si ca Dumnezeu este Capul lui Hristos.” (1Cor.11:3)

De fapt acest verset este raspunsul la versetul ce l-ai postat tu din Ioan 14:18-20, numai ca tu nu intelegi ! Hai sa-ti talmacesc, poate asa vei intelege. Capul inseamna stapanire, intelepciune, gandire, invatatura, etc si acest verset zice ca daca ai ungerea sau Duhul Sfant, atunci Dumnezeu cu omul sunt Unul in gandire. Uite ca-ti mai niste versete ca sa intaresc ce spun:

”Dar cine se lipeste de Domnul este un singur duh cu El.” (1Cor.6:17)

Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; si toti am fost adapati dintr-un singur Duh.” (1Cor.12:13)

Efeseni 4:4. ”Este un singur trup, un singur Duh, dupa cum si voi ati fost chemati la o singura nadejde a chemarii voastre.

5. Este un singur Domn, o singura credinta, un singur botez.

6. Este un singur Dumnezeu si Tata al tuturor, care este mai presus de toti, care lucreaza prin toti si care este in toti.”

Trafic

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter

Muzică

Paused...
 • 1.
  Îngerul
 • 2.
  Magazinul meu de vise
 • 3.
  01 Asa ai vrut tu
 • 4.
  02 Zbor curat
 • 5.
  03 Iubind te daruiesti
 • 6.
  04 Iubi-Te-voi Doamne (Ps 18_1)
 • 7.
  05 Rugaciune
 • 8.
  06 Cantec pentru Ioana
 • 9.
  07 Cantec insingurat
 • 10.
  08 Iubind te daruiesti - instr
 • 11.
  He's alive
 • 12.
  Grupul Melos~Ce-as fi fara Tine!
 • 13.
  Casting Crowns- Here I Go Again
 • 14.
  DCTalk - In the Light
 • 15.
  Casting Crowns - Love Them Like Jesus
 • 16.
  Casting Crowns - Praise You In This Storm
 • 17.
  No Silence - No silence-Mesaj
 • 18.
  Dunamis - Dunamis-Soldat adevarati
 • 19.
  Dunamis - Dunamis-Intrazneste sa visezi
 • 20.
  Dunamis - Dunamis-Tot un bagabont
 • 21.
  15 Love is in the House - Toby Mac
 • 22.
  05 More to Life - Staccie Orrico
 • 23.
  04 Dismissed - Zoegirl
 • 24.
  02 Joy - Newsboys
 • 25.
  10 Undeniably You - Avalon
 • 26.
  Decean - 02.Adonai
 • 27.
  Decean - 04.Locul Sfant
 • 28.
  Decean - 05.Maini catre cer
 • 29.
  Decean - 06.Doamne daca vrei
 • 30.
  Decean - 07.Da eu cred
 • 31.
  Decean - 11.Vis implinit
 • 32.
  Decean - 12.Ma iubesti

Fişiere video

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Fotografii

 • Adăugare fotografii
 • Vizualizează Tot

Din 27-07-2018 ora: 10:51

Flag Counter